Innenriks

Tidligere politioverbetjent: – En trist dag for meg personlig

Selv om politiet ikke lenger skal gå med uniform i Pride, oppfordrer beredskapsdirektøren fortsatt politifolk til å delta i paraden. – En trist dag for meg personlig, sier tidligere politioverbetjent og homokampforkjemper i politiet Bård Stensli.

Politiet har besluttet at politifolk ikke lenger får gå i Pride i uniform. Politidirektoratet opplyser at de har hatt flere dialogmøter med LHBT+ organisasjoner det siste året.

Tilbakeslag

Den pensjonerte politioverbetjenten Bård Stensli sier politiets uniforms-nekt i Prideparaden er et stort tilbakeslag for skeiv kjærlighet i politiet. Håpet er at politiet snur ved neste korsvei.

BS

– Nå skal ikke jeg gå inn på sikkerheten som Politidirektoratet henviser til. Det får stå for deres regning. Men for meg personlig er dette trist. Jeg har jobbet med dette siden Pride i 2005, og har sett hvordan andre land, som England og Sverige har gjort det. Der får de fortsatt bruke uniform i Pride-paraden, sier Bård Stensli til Dagsavisen.

– Jeg føler at dette er et tilbakeskritt. Uniformen har vært der for å vise synlighet for denne etaten. Politidirektoratet henviser til at de ikke ønsker noen sammenblanding, men jeg har aldri opplevd det slik, sier han.

– Hva tenker du om at Forsvaret lar sine ansatte bruke uniform i Pride-paraden?

– Nå kjenner ikke jeg til uniformsreglementet i Forsvaret. Men synligheten har vært viktig. Både brannvesen og helse har vært synlige i paraden. Det er mange yrkesgrupper, og det er viktig å få vist de frem, sier han.

Han mener at det er viktig at politiet er synlig i Pride-paraden.

– Derfor håper jeg at de vil komme tilbake i uniform ved en senere anledning. Mange har jobbet med dette i mange år, og lagt ned enormt mye energi. Dette er ikke noe som har kommet av seg selv. Og med tanke på at politiet på 70-tallet trakasserte homofile, er det viktig at de er synlige. Vi er ikke med i Pride for å demonstrere, men for å vise solidaritet med en utsatt gruppe. Politiets tilstedeværelse i uniform viser at vi bryr oss om denne gruppen, sier Bård Stensli.

– Selv om dette er en trist dag for meg personlig, så håper jeg at Politidirektoratet stiller med midler, og bidrar til en flott markering, sier Stensli.

Regnbueflagg

Tone Wangen sier at politiet kommer til å flagge med regnbueflagg på politiets tjenestesteder, delta på ulike arrangementer og markere Pride i sosiale medier.

– Vi skal være en åpen og inkluderende etat og oppfordrer alle våre ansatte til å delta i prideparader, sier Wangen.

Beredskapsdirektør Tone Vangen seier at politiet har oppretta 18 nye mottaksstader for asylsøkjarar. Foto: Heiko Junge / NTB / NPK

Organisasjonen FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold har forståelse for at politiet velger annerledes i år.

– Vi registrerer at politiet nå ønsker å revidere sitt uniformsreglement slik at det går et skarpere skille mellom hvem som er i aktiv tjeneste og ikke. Vi mener dette er en løsning som ivaretar de av oss som ikke opplever politiuniformer som trygge samtidig som man som politiansatt fortsatt kan representere arbeidsplassen sin i paraden. Om det er en god løsning på sikt, avhenger av hvordan politiet driver mangfoldsarbeidet videre, skriver leder av Fri, Inge Alexander Gjestvang i en e-post til Dagsavisen.

Om det er en god løsning på sikt, avhenger av hvordan politiet driver mangfoldsarbeidet videre.

—  Inge Alexander Gjestvang, leder av FRI

Hadde dere helst sett at politiet gikk i uniform i Pride-paraden?

– Generelt sett er det ikke uvanlig å skille mellom når en person med uniformsplikt er i aktiv tjeneste og når vedkommende har klokket ut, og vi har forståelse for at politiet ønsker å fjerne eventuell tvil rundt hvem som er på jobb i forbindelse med paraden og hvem som deltar, sier han videre.

Mål

Justisdepartementet oppgir politiets sikkerhet som en årsak, da uniformert politi kan virke som et mål. Er det en grunn dere forstår og kjøper?

– I PSTs nasjonale sikkerhetsvurdering for 2023 nevnes skeive som en del av fiendebildet til både radikale islamister og høyreekstreme, og vi er opptatt av sikkerheten og tryggheten til alle som deltar på Pride-markeringer uavhengig av om de er politi eller ikke. Vi vet at Pride-arrangører over hele landet er i nær dialog med sine respektive politidistrikt for å sikre at Pride-sesongen 2023 blir trygg og god for alle som ønsker å markere, sier Gjestvang.

Fro

Politiet oppfordrer alle ansatte til å gå i Pride, men uten uniform.

– Vi leser politiets uttalelse som en fortsatt tydelig støtte til Pride og verdiene bak, og noterer oss at politiet vil sikre og risikovurdere samtlige Pride-arrangement. Dette anser vi som en bred forpliktelse når det gjelder tolkning av hva et Pride-arrangement er, nemlig et tydelig uttrykk for ytrings- og forsamlingsfrihet, sier han.

I fjor ble paraden avlyst på grunn av den tragiske skytingen i sentrum av Oslo. Hva slags parade forventer dere i år?

– Vi forventer bred tilslutning rundt den politiske markeringen en pride-parade er, og håper på rekordoppmøte både i Oslo og de andre stedene i landet hvor man går. Terrorangrepet i fjor og de mange tilbakeslagene for skeives rettigheter både nasjonalt og internasjonalt viser oss tydelig at kampen fortsetter, sier Fri-lederen.
Nyeste fra Dagsavisen.no: