Innenriks

Ap vil fjerne fraværsgrensen i videregående skole

AUF har fått med seg Arbeiderpartiets landsmøte på at den omdiskuterte fraværsgrensen i videregående skole skal fjernes.

Etter iherdig innsats fra AUF vedtok Arbeiderpartiets landsmøte at den omdiskuterte fraværsgrensen i videregående skole skal fjernes.

– Det betyr at høyresidens strenge fraværsgrense vil bli fjernet og erstattet av et nytt nasjonalt fraværsreglement, sier AUF-leder Astrid Hoem til VG.

– Dette vil ikke skje i morgen. Nå skal vi gjøre dette på en skikkelig måte, sa kunnskapsminister Tonje Brenna da hun la fram forslaget for landsmøtet.

– Krøkkete for helsetjenesten

Forslaget ble enstemmig vedtatt da landsmøtet fikk framlagt innstillingen av kunnskapsministeren i Folkets Hus i Oslo.

Brenna understreker overfor NTB at hun ikke ønsker å slippe opp og si det er greit at elevene ikke møter.

– Ingen må tro noe annet enn at jeg er veldig opptatt av at elevene våre skal være på skolen. Jeg tror veldig på at man lærer best i fellesskap når man er til stede på skolen. Men den delen av fraværsreglene våre som heter fraværsgrense i dag, den er krøkkete for helsetjenesten vår, og den kommer ikke til å passe i fremtiden når vi har ny opplæringslov, sier hun.

Dagens ordning gjelder

Med den nye opplæringsloven vil alle få rett til å fullføre videregående skole. Da må reglene ikke stå i veien for å få folk til å komme seg gjennom utdanningen, forklarer kunnskapsministeren som nå også er nyvalgt nestleder i Arbeiderpartiet.

Hun kan ikke si hvordan de nye reglene blir, men viser til at hun har bedt Utdanningsdirektoratet komme med noen forslag på nye regler. Fristen er 1. oktober. Ny opplæringslov trer i kraft høsten 2024. Men Brenna vil ikke dermed si at de nye fraværsreglene også trer i kraft da.

– Dagens fraværsgrense gjelder fortsatt, understreker hun.

Ifølge regelverket får ikke elevene karakter i et fag hvor de har mer enn 10 prosent udokumentert fravær. Ordningen ble innført av Solberg-regjeringen i 2016 for å hindre skulking. Under pandemien ble reglene satt på pause, men ble gjeninnført i fjor.

Nye regler ikke klare

AUF-leder Hoem sier til VG at det ikke er bestemt hvordan nye regler for fravær skal bli. Det viktigste er at dagens ordning blir avviklet.

– Det å være borte i et par historietimer bør ikke presse deg ut av skolen eller gjøre at du ikke får karakter i et fag, sier Hoem.

I selve vedtaket heter det at Arbeiderpartiet skal erstatte dagens fraværsgrense i videregående opplæring med et nytt fraværsreglement som er mindre byråkratisk og mer rettferdig for elevene. Det skal også legge opp til økt fullføring av videregående skole.

SV jubler

SV har lenge arbeidet for å oppheve fraværsgrensen og applauderer at AUF har fått tilslutning fra moderpartiet.

– Endelig! Dette har SV jobbet for lenge. Nå gleder jeg meg til å se Arbeiderpartiet vrake regelen også i regjering, sier utdanningspolitisk talsperson Grete Vold i SV.

– Vi har lenge sett at disse reglene egentlig bare har skapt mer byråkrati og mistillit mellom lærere og elever. Dette er en gledens dag for skolen, sier Vold videre.

Høyre: Har fått flere til å fullføre

Verken Høyre eller Frp møter forslaget med applaus.

– Med dette fortsetter Ap å reversere en skolepolitikk som har fått fraværet ned, og som bidrar til at flere fullfører, sier skolepolitisk talsperson Jan Tore Sanner i Høyre.

Ifølge Sanner gikk fraværet ned med 27 prosent etter at fraværsgrensen ble innført.

Frps skolepolitiske talsmann Himanshu Gulati mener dette er en trist dag for norske elever.

– Fraværsgrensen har fungert og har hatt bred oppslutning i skolen. At Ap nå vil fjerne denne, er et stort tilbakeslag. Det hjelper å stille krav til elever. Det er derfor en trist dag for norske elever at den fjernes, sier han.

– I jobbsammenheng og i livet ellers blir vi stilt krav til. Det er trist at Ap mener dette ikke skal gjelde i skolen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: