Innenriks

Unio og Spekter enige i de innledende forhandlingene

Unio og Spekter kom mandag ettermiddag til enighet i de innledende sentrale forhandlingene om årets tariffoppgjør.

Det er nå avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger i Spekters virksomheter, utenom helseforetakene og Lovisenberg/Martina Hansens Hospital. For disse avtales lønnsoppgjøret på et senere tidspunkt, skriver Unio på sine nettsider.

Unio har om lag 400.000 medlemmer fordelt på 14 forbund, som blant annet inkluderer Sykepleierforbundet, Forskerforbundet og Politiets Fellesforbund.

Økonomi er ikke tema for de innledende forhandlingene.

– Vi ser fram til å gå inn konkrete forhandlinger om et oppgjør som tar hensyn til befolkningens behov for kvalitet i helsetjenesten og velferdssamfunnet for øvrig. Det handler om livsnødvendig kompetanse som skal gi folk trygghet og mulighet til å bo over hele landet, sier Unios forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen.


Nyeste fra Dagsavisen.no: