Innenriks

Eiendom Norge: Rekordhøy vekst i leieprisene

Prisene på leieboliger i de fire største byene steg med 4,4 prosent i årets tre første måneder. Det siste året har leieprisene steget 10,4 prosent.

– Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser en historisk sterk oppgang i utleieboligprisene i Norge både i første kvartal og det siste året. Vi har aldri målt en så sterk vekst i leieprisene i Norge, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

I Oslo var prisøkningen størst, med 5,3 prosent i første kvartal, mens den var 4 prosent i Bergen. I Stavanger var prisveksten mer moderat, med 1 prosent, mens den i Trondheim var negativ, med et fall på 1,1 prosent.

Det siste året økte leieprisene i Oslo med 11,9 prosent, etterfulgt av Stavanger og Sandnes med 7 prosent og Trondheim med 6,3 prosent. I Bergen er årsveksten nå på 2,6 prosent.

– Den sterke veksten i leieprisene vi hadde gjennom 2022 fortsetter inn i 2023, og det er særlig hovedstaden som skiller seg ut. Gjennom 2022 endret inflasjonen takt både i Norge og internasjonalt. Dette virker inn på leieprisene både gjennom høyere rente og økte kostnader for utleiere mer generelt, sier Lauridsen.

Frykter enda høyere leiepriser

Lørdag gikk Finansdepartementets høringsfrist for Skatteutvalgets utredning ut. Eiendom Norge kommer med en advarsel til regjeringen.

– Vi vil advare regjeringen mot å lytte til Skatteutvalgets forslag om massiv økning i boligbeskatningen og da særlig forslaget om å fjerne anledning til skattefri utleie av andel av egen bolig. Privat småskala utleie utgjør en stor andel av leiemarkedet i Norge, og skattelegging av slik utleie vil trolig redusere tilbud av utleieboliger og gi enda høyere leiepriser, sier Lauridsen.

– Høyere leiepriser rammer som regel de svakeste husholdningene, da det ofte er disse som leier bolig. Når Skatteutvalgets mål er å jevne ut skattefordelene mellom leie og eie er vi da like langt. Norge bør ikke gjennomføre ukloke og forhastete skatteendringer for boligmarkedet, fortsetter han.

Høyre ber om utredning

Det er få dager siden høringsfristen gikk ut. Regjeringen vil derfor ikke kommentere Skatteutvalgets forslag ennå.

– Departementet vil nå gå grundig gjennom alle høringsinnspillene før regjeringen gjør sin vurdering av utvalgets forslag, sier statssekretær Lars Vangen (Sp) til Dagsavisen.

Opposisjonspartiet Høyre har heller ikke tatt stilling til konkrete deler av forslaget, men partiets finanspolitiske talsperson Helge Orten sier:

– Høyre ønsker å redusere det samlede skattenivået. Akkurat nå øker folks bokostnader mye. Vi ønsker ikke å legge stein til byrden ved å øke skattene på vanlige boliger.

Høyre har fremmet et eget representantforslag for Stortinget, hvor de ber om utredning av effekten av Skatteutvalgets forslag.

– Skatteutvalgets utredning inneholder flere forslag som berører boligmarkedet og utleiemarkedet, uten at utvalget har gitt en samlet vurdering av hvordan dette vil påvirke folks mulighet til å skaffe seg bolig. Dette har vi derfor etterlyst, og bedt om en nærmere utredning av, gjennom vårt forslag i Stortinget, sier Orten.

Nyeste fra Dagsavisen.no: