Innenriks

Stor forskjell i forventet levealder innad i Oslo

Det er klare helseforskjeller mellom landsdelene. Folk i Møre og Romsdal lever lengst. Internt i Oslo er det sju års forskjell på forventet levealder.

Forventet levealder varierer med 1–1,5 år mellom fylkene i landet, ifølge regjeringens folkehelsemelding.

– Levealderen for menn er høyest i Møre og Romsdal og lavest i Finnmark, mens den for kvinner er høyest i Møre og Romsdal og lavest i Innlandet. Internt i Oslo er det rundt 7 års forskjell i levealder for menn i ulike bydeler, mens forskjellen er på rundt 5 år for kvinner, heter det i meldingen.

Forskning viser at det som regel ikke er selve stedet som gjør oss friskere eller sykere. Derimot kommer forskjellene ofte av ulik alder, utdannelse, yrkesstatus og inntekt.

Hele 80 prosent av den geografiske forskjellen i dødelighet mellom norske menn kan forklares med ulike sosioøkonomiske faktorer. Tilsvarende del blant kvinner er 73 prosent.

En lignende studie analyserte forskjeller i overvekt blant unge i norske kommuner og fant at rundt halvparten kunne tilskrives sosioøkonomiske forhold.

Nyeste fra Dagsavisen.no: