Innenriks

Sparebankstiftelsen DNB brukte 1,4 milliarder kroner på allmennyttige formål i 2022

Sparebankstiftelsen DNB delte ut 1 milliard kroner til organisasjoner og prosjekter for barn og unge i 2022.

Stiftelsen har tre åpne søknadsrunder i løpet av året. Totalt fikk 2.417 prosjekter 1 milliard kroner i tildelinger.

I alt brukte stiftelsen 1,4 milliarder kroner på ulike allmennyttige formål. De brukte blant annet 132,7 millioner kroner på å kjøpe Lågøya i Oslofjorden. Øya gjøres nå tilgjengelig for allmennheten.

– Da Lågøya i Oslofjorden kom for salg i fjor, var det avgjørende at vi kunne ta en rask avgjørelse om å kjøpe øya. Nå vil den være tilgjengelig for alle i generasjoner fremover, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Nyeste fra Dagsavisen.no: