Innenriks

Nasjonal kontroll med datasentre styrkes

Før sommeren planlegger regjeringen å legge fram et forslag til ny ekomlov. Loven fører med seg registreringsplikt for datasenteroperatører i Norge.

Det vil bli stilt krav om forsvarlig sikkerhet i datasentre på lik linje med kravene som stilles til ekomtilbydere. Reguleringen innebærer også en utvidet rolle og ansvar for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, inkludert økt tilsyn med datasenternæringen.

Med ekom menes all form for elektronisk kommunikasjon og infrastrukturen som må være til stede for at slike tjenester skal fungere.

– For å sikre bedre nasjonal kontroll med de datasentrene som er i Norge, sendte vi i fjor et forslag om ny datasenterregulering i den nye ekomloven på høring. Datasentre er en del av vår digitale infrastruktur, og det er derfor viktig at vi har god oversikt og kontroll over virksomhetene, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

Regjeringen vil se nærmere på en hjemmel som åpner for at det er informasjon om datasenteroperatørene og kundene deres.

Det vil bli lagt til rette for at etterretningstjenestene og politiet kan få tilgang til slik informasjon når det er rettslig grunnlag for det. Samtidig må dette balanseres opp mot behovet for hensiktsmessige rammevilkår for næringen.

– Datasenternæringen har fram til nå ikke vært regulert på lik linje med ekominfrastruktur. Samtidig har næringen vokst kraftig i Norge de siste årene. Nå tar regjeringen grep for å sikre mer nasjonal kontroll over denne næringen, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Nyeste fra Dagsavisen.no: