Innenriks

Kripos bekymret for manglende kontroll over datasentre

Kripos er bekymret for at norske datasentre ikke blir etablert på en ansvarlig måte. Det mener de kan skape problemer.

– De planene som man har for datasenternæringen i Norge nå, mangler vesentlige risikovurderinger, sier politiadvokat Knut Jostein Sætnan i Kripos til TV 2.

– Vi vet at datasentre benyttes som middel for å begå kriminalitet i mange forskjellige former. Det kan være løsepengevirus, overgrepsmateriale, alt som foregår på data, vil i mange tilfeller være innom et datasenter, sier han.

I februar 2018 presenterte Høyre-regjeringen en langsiktig plan for å gjøre Norge til et av verdens mest attraktive land for datasentre og databasert næringsliv. I den 47 sider lange strategiplanen er ikke ord som «risikovurdering» og «trusler» nevnt en eneste gang.

Kripos understreker at datasentre er viktig infrastruktur som Norge trenger, men at etableringen må være forsvarlig og kontrollert.

– Det mener vi ikke er tilfellet akkurat nå. Nå er det næringen selv som regulerer hva slags informasjon de vil gi til politiet, sier Sætnan.

– Vi får henvendelser fra andre land som ber om hjelp til å innhente data fra norske datasentre, men den norske reguleringen i dag gjør det vanskelig, og i noen tilfeller umulig, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: