Innenriks

Riksadvokaten ber om at saken mot Baneheia-dømte Jan Helge Andersen gjenopptas

Riksadvokaten mener det er sannsynlig at Jan Helge Andersen også drepte Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia i 2000. Nå ber han om at saken mot Andersen gjenopptas.

Saken er oppdatert

– Riksadvokaten har i dag fremsatt begjæring til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om gjenåpning av straffesak mot Jan Helge Andersen. Begjæringen gjelder den del av Baneheia-saken Andersen ble frifunnet for ved Kristiansand byretts dom 1. juni 2001, det vil si drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Riksadvokatens beslutning er i samsvar med innstilling fra Oslo statsadvokatembeter, skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i en pressemelding.

Han skriver videre at han ikke vil kommentere saken ytterligere nå fordi spørsmålet om gjenåpning skal behandles av Gjenopptakelseskommisjonen.

Statsadvokaten anbefalte gjenåpning

Saken der Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000 har vært under ny etterforskning siden våren 2021.

I påtegningen fra Riksadvokaten står det at statsadvokaten 17. februar i år kom med en «tilråding om at riksadvokaten begjærer gjenåpning til skade for Andersen.».

Det betyr at de mener saken bør gjenåpnes med sikte på tiltale Andersen for drapet på Sløgedal Paulsen.

Riksadvokaten er enig med statsadvokaten om at vilkårene for gjenåpning er til stede.

– Tar avgjørelsen til etterretning

– Vi tar avgjørelsen til etterretning, og så må vi avvente og se hva kommisjonen senere sier, sier Jan Helge Andersens forsvarer, Svein Holden, til NTB.

Han snakket med Andersen på telefon fredag formiddag.

– Han fastholder at han ikke har noe med drapet å gjøre, men slik saken har utviklet seg, var han ikke veldig overrasket over at påtalemyndigheten gikk for gjenåpning, sier forsvareren.

Statsadvokaten: Ikke grunnlag for pågripelse

Statsadvokat Johan Øverberg mener at det ikke er grunnlag for å pågripe Jan Helge Andersen.

– Vi har ikke funnet grunnlag for å pågripe og varetektsfengsle Andersen. Det bygger på en konkret vurdering, sier Øverberg til TV 2.

Han har vært ansvarlig for den nye etterforskningen av Baneheia-saken, og sier at påtalemyndigheten har diskutert og vurdert om de skal pågripe Jan Helge Andersen.

Sonet 16 år for voldtekt og drap

Jan Helge Andersen (42) ble i 2002 dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen (8) og medvirkning til voldtekt på Sløgedal Paulsen (10). Han tilsto drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen. Han ble prøveløslatt i januar 2016 og var en fri mann i september 2019.

Andersen ble dømt sammen med Viggo Kristiansen. I dommen ble det lagt stor vekt på Andersens forklaring om at den tidligere kameraten var initiativtaker og anfører i voldtektene og drapene på de to jentene.

Uløst drap etter Kristiansen-frifinnelse

I oktober i fjor ba Jørn Sigurd Maurud om at Viggo Kristiansen skulle frifinnes, fordi han mener det ikke er bevismessig grunnlag for straffeforfølgning av Kristiansen for forholdene han ble dømt for i 2002.

Knappe to måneder senere ble Kristiansen endelig frikjent i lagmannsretten. Med det ble også drapet på Lena Sløgedal Paulsen stående uoppklart.

I den nye etterforskningen av Baneheia-saken er Andersens DNA avdekket på både Sørstrønen og Sløgedal Paulsen, mens det ikke er gjort funn av Kristiansens DNA.

Mener Andersens forklaringer har svakheter

Da Maurud ba om frifinnelse av Kristiansen, sa han samtidig at påtalemyndigheten ville etterforske Jan Helge Andersen videre, og at Andersens forklaring bærer preg av svakheter.

– Det er av vesentlig betydning at DNA-bevisene som nå foreligger, trekker i retning av at Andersen har hatt en annen og mer sentral rolle enn han tidligere har forklart seg om, særlig når det gjelder de seksuelle overgrepene som begge jentene ble utsatt for, sa Maurud.

Sjødin: – Eneste rette å gjøre

Arvid Sjødin, som i mange år har vært Viggo Kristiansens advokat, sier det er fornuftig av Riksadvokaten å gjenåpne saken mot Jan Helge Andersen.

– Slik saken står nå, etter en glimrende politietterforskning, er dette det eneste rette å gjøre. Saken må opp for retten, så får de avgjøre om han er skyldig eller ikke, forteller Sjødin til Nettavisen.

Han sier han tror avgjørelsen er en lettelse for hans tidligere klient Viggo Kristiansen. Sjødin trakk seg fra rollen som Kristiansens forsvarer tidligere i år.

– Jeg tror både Viggo og de andre involverte blir lettet etter dette. Nå kan de faktiske forholdene i saken endelig bli klare, sier Sjødin.

– Han har frarøvet meg 21 år i frihet

– Jeg håper at rettsstaten gjør det rette og at de straffer ham for dette. Han har frarøvet meg 21 år i frihet, sier Viggo Kristiansen om Jan Helge Andersen.

– Jeg må si at tilliten min til rettssystemet er styrket etter dette. Når det er sagt, mener jeg at dagens utfall er forventet, sier Kristiansen til TV 2 etter at Riksadvokaten fredag ba om at saken mot Jan Helge Andersen gjenopptas.

Han sier at han ikke kjenner på glede etter avgjørelsen.

– Jeg skal ikke sitte her og hovere over andres elendighet. Jeg skulle bare ønske at dette skjedde for lenge siden, sier han.

Bistandsadvokater: Blandede følelser

Bistandsadvokatene til jentene som ble drept i Baneheia i 2000, mottok Riksadvokatens avgjørelse i Baneheiasaken med blandede følelse.

– Vi er fornøyd med det. Vi har presset på for at saken skal bringes inn for retten, sa bistandsadvokat Håkon Brækhus til mediene etter at avgjørelsen ble kjent.

Han forteller at han har vært i kontakt med jentenes familier etter Riksadvokatens avgjørelse og sier at de har vært veldig spent.

– De er glade for avgjørelsen, men samtidig er det blandede følelser i og med at det blir en knalltøff prosess for dem framover.

– Man må belage seg på at dette tar tid, både i Gjenopptakelseskommisjonen, i domstolene, i eventuelle ankerunder også videre, sier Brækhus.

Drapet på ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen, som ble drept i Baneheia i mai 2000, ble stående uløst etter at Viggo Kristiansen ble frikjent for drapet i desember i fjor.

– Kan ikke si hvor lang tid det vil ta

Det vil ta tid før Gjenopptakelseskommisjonen er klar med en avgjørelse om straffesaken mot Jan Helge Andersen gjenopptas, sier kommisjonens leder.

– Jeg kan ikke si noe konkret om hvor lang tid dette vil ta. Det kan hende at sekretariatet orienterer Gjenopptakelseskommisjonen innen det neste møtet vårt i mai, men det vil nok ta lengre tid før vi har behandlet saken ferdig, sier kommisjonsleder Kamilla Silseth til NTB.

– Først vil sekretariatet ta stilling til begjæringen, og deretter vil kommisjonen vurdere om det er behov for ytterligere steg. For eksempel om det er behov for ny etterforskning, legger hun til.

Silseth påpeker at Riksadvokatens begjæring var første steg i prosessen. Hvorvidt Gjenopptakelseskommisjonen gjenopptar saken er steg to.

– Deretter er det domstolene som avgjør utfallet av saken, understreker hun.

---

Fakta om Baneheia-saken

 • Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere.
 • Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet i september samme år, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.
 • Jan Helge Andersen ble dømt for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen. Han pekte ut Viggo Kristiansen som hovedmannen bak drapene.
 • Andersen anket straffen til Høyesterett fordi han mente strafferabatten han fikk for å ha oppklart saken mot Viggo Kristiansen var for liten, men anken ble forkastet. Andersen ble prøveløslatt i 2016 etter å ha sonet 16 år i fengsel.
 • Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig. Etter fire tidligere forsøk fikk han straffesaken sin gjenåpnet 18. februar i fjor. 1. juni i fjor ble han som følge av en avgjørelse i Høyesteretts ankeutvalg, løslatt etter nesten 21 år i fengsel.
 • I løpet av påtalemyndighetens nye etterforskning i forbindelse med gjenopptakelse av straffesaken mot Kristiansen, er det med nye analysemetoder blitt påvist at flere av DNA-sporene som ble sikret fra Lena Sløgedal Paulsen, peker mot Jan Helge Andersen. Dette er i strid med hans tidligere forklaring og med grunnlaget han i sin tid ble dømt for.
 • 19. juli 2022 ble det kjent at Andersen er siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, som han opprinnelig ble frikjent for.
 • 13. desember 2022 fikk Viggo Kristiansen sin renvaskelse ved at Borgarting lagmannsrett avsa frifinnende dom i tråd med aktors påstand.
 • 24. mars 2023 ber riksadvokat Jørn Sigurd Maurud om at den delen av saken mot Jan Helge Andersen som han ble frifunnet for i 2001, gjenopptas. Det vil si drapssaken mot Lena Sløgedal Paulsen.

---

---

Fakta om Jan Helge Andersen

 • Født 17. januar 1981.
 • Ble sammen med vennen Viggo Kristiansen i 2001 funnet skyldig i Kristiansand byrett, og deretter i Agder lagmannsrett i 2002 for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Han pekte ut Kristiansen som hovedmannen bak drapene.
 • Andersen ble dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Sløgedal Paulsen (10). Han tilsto drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen.
 • Ble prøveløslatt i 2016 etter å ha sonet 16 år i fengsel.
 • I februar 2021 fikk Viggo Kristiansen, som hele tiden har hevdet sin uskyld, straffesaken sin gjenåpnet. 15. desember 2022 ble Kristiansen frikjent i lagmannsretten for drapene.
 • I forbindelse med den nye etterforskningen av saken ble det i november 2021 kjent at det er gjort funn av Andersens DNA på begge ofrene.
 • 24. mars 2023 ba Riksadvokaten om at saken mot Andersen gjenopptas. Begjæringen gjelder den del av Baneheia-saken Andersen ble frifunnet for ved Kristiansand byretts dom 1. juni 2001, det vil si drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: