Innenriks

Stortinget vil nekte tidligere representanter å bruke adgangskort til politisk påvirkning

Et flertall i Stortingets presidentskap vil forby tidligere folkevalgte å bruke adgangskortet til stortingsbygget for å drive med politisk påvirkningsarbeid.

Tidligere stortingsrepresentanter får fri og evig tilgang til nasjonalforsamlingen, også som lobbyister, skriver VG.

Det såkalte «gullkortet» er i dag utstedt til rundt 250 tidligere stortingsrepresentanter. Kortet må fornyes hvert andre år.

Etter et representantforslag fra Rødt gikk presidentskapet gjennom ordningen. I en merknad skriver presidentskapet at de ønsker å videreføre ordningen med livslangt adgangskort, men innføre begrensninger i bruken.

Endringene innebærer at tidligere representanter må underskrive en erklæring for å få utstedt adgangskort til Stortinget.

– Det vil her framgå at adgangskortet ikke skal benyttes til politisk påvirkningsarbeid, skriver presidentskapet.

De ønsker også å kreve sikkerhetskontroll for ekspolitikerne og begrense antall gjester de kan ta med seg. Blir disse reglene brutt, kan de tidligere representantene få kortet inndratt.


Nyeste fra Dagsavisen.no: