Innenriks

Statnett-sjefen tjente 5,7 millioner kroner i 2022

Til sammen tjente konsernledelsen i Statnett rundt 30 millioner kroner i løpet av fjoråret.

Statnett-sjef Hilde Tonne tjente 5,7 millioner kroner i fjor, hvorav 5,3 millioner kroner var fastlønn, skriver Dagens Næringsliv.

Hele konsernledelsen fikk meg seg en lønn på totalt 29,4 millioner kroner, hvorav 23,6 millioner var ført opp som fastlønn.

I fjor fikk Statnett driftsinntekter på 23 milliarder kroner, kommer det fram i konsernets årsrapport. Selskapet endte på et resultat på 7,6 milliarder før skatt.


Nyeste fra Dagsavisen.no: