Innenriks

Regjeringen gir skoleelever lovfestet rett til å medvirke i skolebeslutninger

De 820.000 elevene i norsk skole får lovfestet rett til å medvirke i alle skolebeslutninger som angår dem selv.

– Det er stort for meg å få lov til å legge fram en ny opplæringslov hvor vi foreslår å lovfeste for første gang at elevene skal ha rett til å medvirke i alle saker som angår deres hverdag, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til VG.

Forsalget til ny opplæringslov legges fram fredag. Gjennom elevdemokratiet skal elevene får medvirke i hele skolens virksomhet.

Det blir skoleeiernes og statsforvalternes ansvar å påse at skolene faktisk praktiserer elevmedvirkning og følger den nye lovfestingen.


Nyeste fra Dagsavisen.no: