Innenriks

Har fått rapporter om fremmede droner under Nato-øvelse i Norge

– Det vil være naivt å tro at ikke droner blir brukt av fremmed etterretningstjeneste, sier en talsperson fra Forsvaret.

En håndfull observasjoner av det som antas å være droner ble registrert innenfor den militære forbudsonen under øvelsen Joint Viking.

Forrige uke ble en av de største militærøvelsene på norsk jord siden Russlands invasjon av Ukraina avsluttet.

Mens øvelsen pågikk ble det innført et midlertidig forbud mot droneflygning i områder med militær aktivitet.

Da Dagsavisen var i kontakt med Forsvaret under feltøvelsens siste dag, opplyste de at de ikke kjente til noen fremmede droner som skal ha flydd innenfor militærøvelsens forbudssone. Altså skal de ikke selv ha sett noen droner. Men det har sivilister.

Nasams launcher under vinter øvelsen Joint Viking 2023

I forkant hadde innbyggere blitt bedt om å melde inn observasjoner av droner innenfor forbudssonen til politiet.

– Politiet er kjent med at det under øvelsen Joint Viking er gjort observasjoner av det man antar er droner innenfor den militære forbudssonen. Det er snakk om en håndfull observasjoner, sier Odd Morten Pettersen, leder for felles operativ tjeneste i Troms politidistrikt.

Ethvert brudd på et slikt forbud ser vi svært alvorlig på.

—  Marius Vågenes Villanger, talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter

Utgjør en sikkerhetsrisiko

Joint Viking er en stor, felles militærøvelse som ble avholdt i Norge fra 6. til 16. mars. Mesteparten av aktiviteten ble gjennomført i Indre Troms. Over 20.000 soldater fra ni land deltok. Foruten Norge, deltok også styrker fra USA, Canada, Finland, Frankrike, Nederland, Storbritannia, Sverige og Tyskland.

Lillehammer  20210625. 
Drone DJI drone mini 2 som veier 249 gram.
Foto: Geir Olsen / NTB

Formålet med øvelsen var å øve på å forsvare og beskytte Norge sammen med Nato-allierte land.

– Med dagens sikkerhetssituasjon i Europa er øvelsen mer relevant og viktig enn noen gang, skriver Forsvaret på sine hjemmesider.

I forbindelse med militærøvelsen ble det innført restriksjoner for sivil droneflygning i deler av luftrommet over Nord-Norge. Restriksjonene gjaldt til og med 17. mars.

– Forbudssonene ble primært innført for å ivareta sikkerheten til øvende personell i forbindelse med flyging av militære fly i ukontrollert luftrom. Ethvert brudd på et slikt forbud ser vi svært alvorlig på, ettersom vi setter sikkerheten for personellet svært høyt, sier Marius Vågenes Villanger, talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter, til Dagsavisen.

Kronprins Haakon bes¿kte vinter ¿velsen Joint Viking 2023 i Bardufoss omrŒdet.

Kan bli brukt til etterretning

Politiet opplyser at de ikke har ikke kommet i en posisjon der de har hatt mulighet til å identifisere piloten når det kom inn rapporter om droneflygninger under øvelsen.

– Vi kan derfor heller ikke si noe om formålet med de respektive flygingene, sier Pettersen i Troms politidistrikt.

Et sannsynlig scenario er at de antatte dronene har blitt flydd av sivilister som ikke har vært kjent med flyforbudet. Samtidig sier Forsvaret at det ikke kan utelukkes at droner har blitt brukt til å spionere på militæret under øvelsen.

– Det vil være naivt å tro at ikke droner blir brukt av fremmed etterretningstjeneste, sier Jonny Karlsen, talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter

Nyeste fra Dagsavisen.no: