Innenriks

Senterpartiet vil endre helseforetakene

Folkevalgte representanter må inn i styrene i både lokale og regionale helseforetak, mener Senterpartiet.

På landsmøtet lørdag ble det vedtatt en resolusjon der Senterpartiet går inn for å endre dagens helseforetaksmodell på flere områder.

Sp har lenge vært kritisk til dagens styring av sykehusene, og flere fylkeslag hadde tatt til orde for å skrote hele helseforetaksmodellen.

Men det vendte landsmøtet tommelen ned for.

Vil endre finansiering

Modellen med helseforetak, tuftet på bedriftsøkonomiske prinsipper, ble innført av Stoltenberg-regjeringen i 2001. Den nåværende Ap-Sp-regjeringen har satt ned et utvalg som skal utrede endringer i modellen. Deres rapport skal etter planen legges fram 31. mars.

Men Senterpartiet går allerede nå inn for at folkevalgte skal inn i helseforetakenes styrer.

Dessuten vil partiet at det må skilles mellom drift og investeringer. Partiet er særlig kritisk til at sykehusene må spare av driftsbudsjettet for å få råd til nødvendige investeringer i nye bygg og utstyr.

I tillegg vil partiet at den innsatsstyrte finansieringen, der sykehusene får betalt et visst beløp per utført behandling, reduseres til fordel for større rammefinansiering.

Nei til skroting av Rikshospitalet

Derimot stemte landsmøtet ned et forslag om å si nei til bygging av nytt Rikshospital i Oslo – trass i mange advarsler fra talerstolen om hva dette gigantprosjekt kan komme til å koste resten av Sykehus-Norge.

Nestleder og leder av resolusjonskomiteen Ola Borten Moe påpekte på sin side at denne saken allerede ble avgjort i forhandlingene med Ap i Hurdal.

– Denne resolusjonen er uansett revolusjonerende og en klart marsjordre til regjeringen, sier han.

Resolusjonen tar også til orde for å styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Oslo og tilby flere helsetjenester ute i kommunene.

Nyeste fra Dagsavisen.no: