Innenriks

Regjeringen vil halvere prisen på FOT-flyruter i distriktene – se alle endringene

Det skal bli billigere fly og flere plasser i distriktene. Det lover regjeringen.

– Småflyplassene er det unike vi har i Norge. De skaper muligheter og vekst. Men billettprisene er veldig dyre. Derfor har regjeringa bestemt at maksprisbillettene skal halveres.

Det sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum på en pressekonferanse i avgangshallen på Gardermoen onsdag morgen. Vedum var på plass sammen med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Budskapet: Halvering av maksprisen og økt setekapasitet for folk som reiser med fly i distriktene.

De to statsrådene fortalte at grepet regjeringen nå tar vil gjøre det lettere og billigere å reise langs kysten, på vestlandet og i nord-Norge.

FOT-utlysninger

De forskjellige flyrutene skal ut på anbud seinere i år. Da vil det avgjøres hvilke selskaper som skal fly rutene. Men allerede nå slår de to statsrådene ned en del klare stolper, før de nye FOT-avtalene skal tre i kraft i 2024.

LO har allerede varslet at de vil stille strengere krav i den nye anbudsrunden.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård nevnte to priseksempler på pressekonferansen. Flyruta fra Svolvær til Bodø har i dag, ifølge Nygård, hatt en makspris på 1291 kroner. Den senkes til 646 kroner. Ruta fra Sør-Kjosen til Tromsø reduseres fra 931 til 466 kroner.

Regjeringa har også lagt ut noe mer konkret informasjon om rutene på sine nettsider:

  • Bedre tilgjengelighet fra Helgeland og nordover, med tanke på mulighet for dagreiser til universitetssykehuset i Tromsø
  • Endra struktur og en ny rute i mellom Kirkenes og Tromsø
  • Krav til nattparkering ved Røros lufthavn
  • Ruta Stord-Oslo tas inn i FOT-ordninga
  • Høyere kapasitetskrav på helikopterruta Værøy-Bodø

---

FOT-ruter

Samferdselsdepartementet kjøper inn flyruter der hvor de mener markedet ikke kan gi et tilfredsstillende flyrutetilbud. Disse tjenestene blir kjøpt inn etter en offentlig konkurranse blant flyselskapene, og selskapene Forplikter seg dermed til Offentlig Tjenesteyting på flyruter, derav FOT.

I avtalene stilles krav til billetpriser, kapasitet, frekvens og ruter.

Kilde: Samferdselsdepartementet

---Nyeste fra Dagsavisen.no: