Innenriks

I disse yrkene tjener kvinner mer enn menn

Ett yrke skiller seg ut med at kvinner tjener vesentlig mer enn menn, viser SSBs statistikk.

Av de 295 yrkene som er med i statistikken er det kun 20 yrker der kvinner tjener mer enn menn.

I bare 10 av yrkene er forskjellen større enn 1 prosent.

– Ikke resultat av kvinnekamp

Kvinnelige reseptarer tjener seks prosent mer enn sine mannlige kollegaer.

En reseptar, eller reseptarfarmasøyt som er det formelle navnet, leverer ut legemidler etter resept på apoteket. For å bli reseptar kreves det en bachelorutdanning.

– Den lønnsforskjellen er nok ikke et resultat av kvinnekamp, sier leder i Norges Farmaceutiske Forening, Urd Andestad.

Hun viser til at reseptar-yrket i Norge er kvinnedominert, men det er mangel på reseptarer i Norge. Derfor er det en del utenlandske reseptarer som kommer til Norge for å jobbe.

– Dette er ofte menn, men som regel får ikke de uten videre godkjent sin utenlandske utdanning. De må derfor ha en midlertidig godkjenning fram til de får godkjent utdanningen sin. Da tjener de mindre enn sine norske kolleger, forklarer Andestad.

– Dessuten er det noen som har avtalt lønn før de flytter til Norge, og som ikke kjenner til det norske lønnsnivået.

Reseptar og farmasøyt

I SSBs statistikk operer de med begrepene reseptar og farmasøyt. Den korrekte yrkesbetegnelsen er reseptarfarmasøyt og provisorfarmasøyt.

Farmasøyter er en annen gruppe som jobber på apotek. En farmasøyt har en femårig masterutdanning. Her er det forhold som i resten av arbeidslivet.

En mannlig farmasøyt tjener tre prosent mer enn sine kvinnelige kollegaer.

---

Statistikk over yrkene

  • Statistikken er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå med utgangspunkt i opplysninger fra a-ordningen.
  • Alle arbeidsgivere må rapportere lønnsopplysninger til dette registeret hver måned. Da må de også rapportere yrkeskode for sine ansatte.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: