Innenriks

Rapport: Alvorlig HMS-utvikling i oljebransjen – Industri Energi er bekymret

En ny rapport fra Petroleumstilsynet viser en negativ utvikling for HMS-arbeidet i oljebransjen de siste årene. Industri Energi advarer om utviklingen.

Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet Safetec og ble lagt fram mandag. Den kartlegger hvordan nye kontraktsformer og virksomhetsmodeller som er innført av operatørselskapene, preger arbeidshverdagen for ansatte og selskap i leverandørindustrien.

Ifølge Industri Energi viser rapporten en negativ utvikling over tid.

– Vi har lenge advart mot at nye driftsmodeller også vil få konsekvenser for to- og trepartssamarbeidet, vernetjenesten og HMS-arbeidet. Safetec peker på at større krav, endrede krav, mer bruk av kontrollrom på land og omfattende bruk av bemanningsselskaper, fører til at det er langt mer krevende å bygge gode relasjoner over tid. Den utviklingen kommer vil til å adressere tydelig i tiden fremover, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi i en pressemelding.

Bakkerud legger til at forbundet skal diskutere tiltak med tillitsvalgte og verneombud så fort de har lest hele rapporten.


Nyeste fra Dagsavisen.no: