Innenriks

SV-politiker: – Vi har i realiteten en voldtektskultur i Norge

Andreas Sjalg Unneland (SV) etterlyser strakstiltak fra regjeringen etter alarmerende voldtektsundersøkelse.

– Når omfanget er så stort som det er nå, når nær én av fire kvinner opplever voldtekt i løpet av livet, da har vi et problem med kulturen og samfunnet. Vi kan ikke si noe annet enn at vi i realiteten har en voldtektskultur i Norge, sa Unneland i Stortinget onsdag.

Han er justispolitisk talsperson i SV og viste til en undersøkelse som ble publisert i forrige uke fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS). Av kvinnene som svarte på undersøkelsen, sa 23 prosent at de har opplevd å bli voldtatt minst én gang i livet.

Unneland spurte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) om hvilke strakstiltak regjeringen vil sette i gang, sett i lys av tallene som kommer fram i rapporten.

– Det er grovt integritetskrenkende kriminalitet som kan gi langvarige helseskader for den enkelte, og det er gjerne noe man har med seg resten av livet. Derfor er det viktig for regjeringen, og det har det vært siden dag en, å styrke innsatsen mot vold, overgrep og voldtekt, slik at vi kan forebygge denne type kriminalitet, svarte Mehl.

Mehl: – Viktig å styrke innsatsen

Statsråden erkjenner at det er dystre tall som kommer fram i rapporten og sier at regjeringen må trappe opp innsatsen på dette feltet.

– Det er viktig å styrke innsatsen mot vold og overgrep generelt, og derfor vil vi sette i gang med en offensiv opptrappingsplan mot vold, overgrep og voldtekt mot barn og i nære relasjoner. Vi har også satt ned et voldtektsutvalg, men jeg vil ikke forskuttere hva slags tiltak utvalget legger fram, men det er viktig at vi får mer kunnskap om årsakene til voldtekt, sier Mehl.

Unneland sier det haster med å få på plass en samtykkelov og ville ha svar fra statsråden om når regjeringen ville komme med et forslag til Stortinget i denne saken.

– Det er for tidlig å være konkret på det, men jeg er enig med Unneland i at vi må få på plass en samtykkelov, og at det gjenspeiles i lovteksten. Vi har i dag et lovverk som rammer voldtekt, men vi har også en utfordring med holdninger rundt dette i samfunnet, svarte Mehl.

Vil at politiet prioriterer sakene høyere

Samtidig la justisministeren til at det er viktig når man gjør endringer i regelverket, at man er sikker på hva som blir gjort, og at det ikke får utilsiktede konsekvenser.

– Det er viktig at vi ikke gjør endringer som gjør at offeret i realiteten får et større fokus i en rettssak, opp mot hvordan situasjonen er i dag. Det er hensyn som vi må jobbe grundig med når vi legger fram et lovforslag, sier hun.

Unneland ville ha svar på om regjeringen ville sørge for at politiet prioriterer disse sakene høyere.

– Det er ingen tvil om at politiets ressurs for å etterforske og straffeforfølge voldtektssaker er kjempeviktig. Både for å oppklare sakene og for at ofrene skal ha tillit til at det er viktig å anmelde slike saker. Regjeringen har styrket politiet betydelig siden vi tiltrådte, og det er vært viktig for oss å øke kapasiteten i hele landet. Dette er med på å bedre situasjonen rundt disse sakene, svarte Mehl.

Nyeste fra Dagsavisen.no: