Innenriks

Ekspertutvalg vil ha en milliard kroner til kvinnehelse

Satsingen på kvinners helse bør bli bedre, mener et ekspertutvalg. Det har laget en liste med 75 tiltak og anbefaler at det settes av 1 milliard kroner.

Kvinners helse og typiske kvinnesykdommer har lav status. Det er den klare oppfatningen til utvalget som torsdag overleverte sin rapport til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Det er nødvendig med kraftfulle tiltak, mener utvalget. Samlet sett vil disse koste rundt 1 milliard kroner. Satsingen baseres delvis på omprioriteringer, delvis på friske midler.

Å prioritere kvinnehelse vil gi kvinner bedre helsetilbud, men også spare samfunnet for store utgifter, argumenterer utvalgsleder Christine Meyer.

– Sett opp mot kostnadene av hva typiske kvinnelidelser koster samfunnet, er 1 milliard kroner relativt lite, sier Meyer til NTB.


Nyeste fra Dagsavisen.no: