Innenriks

Olje- og energiministeren møtte Fosen-aksjonistene

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) møtte tirsdag Fosen-aktivistene som sperrer flere departementer i Oslo. De var lite villige til å høre på ham.

– Jeg vil gjerne ha dialog med dere, derfor har jeg invitert til et møte i dag. Jeg kan ikke overse at jeg har et ansvar for å behandle saken på den måten Høyesterett la opp til. Høyesterett sa at det må fattes et nytt vedtak i saken. Hva som blir utfallet av et nytt vedtak, kan ikke jeg si før vi har et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for det, sa Aasland til aksjonistene.

Budskapet ble ikke tatt godt imot av demonstrantene.

Tomprat

– Nå har jeg behov for å skjerme mine medaksjonister som sitter her på femte døgnet. Vi er utslitte, og jeg tåler ikke at du sitter her og prater den samme tompraten over oss som dere har holdt på med i 505 dager. Det tar slutt nå, sa aksjonist og artist Ella Marie Hætta Isaksen til Aasland.

– Vi kan ikke begynne å snakke om fremtiden før du anerkjenner fortiden og det pågående menneskerettighetsbruddet som pågår akkurat nå, fortsatte hun.

– Dette er mennesker som står på det de mener, det syns jeg er helt greit, sa Aasland om mottakelsen fra aksjonistene.

– Når de sperrer inngangen, er det uheldig. Men en rolig fredfull demonstrasjon der de slipper folk inn på jobb, mener jeg er noe som burde være en fin måte å markere sitt standpunkt på, mener han.

Vil ha vedtak

Han sier at etter dommen fra Høyesterett tok departementet umiddelbart med kontakt med eierne av vindkraftverket på Fosen, og med reindrifta og Sametinget, for å fatte et nytt vedtak som sørger for at urfolks rettigheter ikke brytes.

– Det er jeg opptatt av at vi skal fullføre, sier Aasland til pressen.

Han mener det er for tidlig å si om det er mulig både å beholde vindturbinene og ivareta urfolks rettigheter.

– Det er noe av det kunnskapsinnhentingen skal vise, sier han til NTB.

Støre: Åpen for samtaler

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han tar Fosen-aksjonistene på alvor og at han ønsker å få avsluttet saken så raskt som mulig.

– Jeg vil være åpen for samtaler med alle berørte for å få dette avsluttet så raskt som mulig, sier Støre til Dagbladet.

Politiet bærer bort en aksjonist i regjeringskvartalet.

Han vil ikke gå inn på hva en konkret løsning kan bli, men sier at Høyesterettsdommen ikke konkluderer med at vindturbinene på Fosen må fjernes. Vindkraftanlegget er Europas største og forsyner Trondheim med nødvendig fornybar kraft, påpeker han.

– Det er ikke et enkelt spørsmål. Men vi har en dom i Høyesterett som vi skal ta på fullt alvor, og det gjør vi, sier Støre.

Om demonstrantene sier Støre:

– De er hørt. Og jeg har respekt for engasjementet.

Isaksen holdt appell

Ella Marie Hætta Isaksen var en av dem som ble båret ut av politiet under de pågående markeringene fra blant andre Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat. Under appellene i Munchsgate på baksiden av Olje- og energidepartementet tirsdag, brukte Isaksen sin taletid til å fortelle at hun reagerte kraftig på aksjonen som skal ha blitt utført av væpnet politi.

Ella Marie Hætta Isaksen, Fosen-aksjonen.

– For meg blir det et så vondt bilde på at jeg blir båret ut av politiet, at jeg blir vekket på mitt aller mest fredelige av politi med pistol. Vårt folk er et stolt folk, og vi er et mangfoldig folk. Ingen kan prate på vegne av alle, men vi tar stolthet i å være et fredelig folk, som alltid har valgt fred og håp. Dette er ikke måten å møte et fredelig folk på.

Nyeste fra Dagsavisen.no: