Innenriks

Advokater: Fjerningen av Fosen-aktivister skjer på tvilsomt eller manglende grunnlag

Fosen-aktivister har blitt fjernet tilsynelatende uten at nødvendigheten eller forholdsmessigheten er vurdert, mener aktivistenes advokater.

Flere av demonstrantene er blitt båret vekk av politiet og innbrakt siden demonstrasjonene startet torsdag.

Advokatene Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning har gjennomgått saksdokumentene fra politiet. De bistår seks av aktivistene som demonstrerer.

– Den foreløpige gjennomgangen viser at politiet tilsynelatende ikke har foretatt noen selvstendig vurdering av nødvendigheten og forholdsmessigheten av verken frihetsberøvelsen eller pålegget om å fjerne seg, men kun lagt til grunn departementets vurderinger, sier advokat Maria Hessen Jacobsen i en pressemelding.

– Det er uheldig om vurderinger av begrensninger i slike demonstrasjoner gjøres av dem demonstrasjonen er rettet mot, istedenfor av politiet, fortsetter hun.

Politiet har heller ikke angitt lovgrunnlaget for frihetsberøvelsen som aksjonistene ble utsatt for, ifølge advokatene.

– Dette kan tyde på at politiet enten mangler eller har et tvilsomt rettslig grunnlag for frihetsberøvelsen, sier Rønning.

Aktivistene demonstrerer mot at vindturbinene på Fosen ikke er revet. I oktober 2021 fastslo Høyesterett at oppføringen av vindturbinene var i strid med reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

NTB har bedt om en kommentar fra Oslo politidistrikt, men har så langt ikke fått svar.


Nyeste fra Dagsavisen.no: