Innenriks

Sykepleiere sier opp i protest: – Dette er skandale

14 av 24 intensivsykepleiere ved hjerteavdelingen på Oslo universitetssykehus sier opp i protest. De tillitsvalgte frykter flere vil si opp.

– Dette er skandale. Intensivsykepleierne sier nå opp som følge av omorganiseringen, nedskjæring og at avdelingen mot deres vilje blir stengt i sommer, sier foretakstillitsvalgt ved OUS, Bjørn Wølstad-Knudsen i Fagforbundet til Dagsavisen.

Torsdag ble det kjent at 14 av 24 intensivsykepleiere ved thoraxkirurgisk avdeling på Ullevål sykehus sier opp i protest. Avdelingen ligger i Hjerte-, lunge- og karklinikken, og har et nasjonalt og regionalt ansvar for sykdommer som trenger kirurgisk behandling i hjerte, lunge og sentrale blodårer.

Det var TV 2 som omtalte saken først. Ifølge kanalen er det i tillegg fem ansatte som sier at de vurderer å slutte.

Bekymret for drift

– Det hagler inn med oppsigelser, og det som virkelig er dramatisk nå, er at det kun er fem sykepleiere igjen til å drifte avdelingen, sier konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst, Rolf-André Oxholm i Norsk Sykepleierforbund til TV 2.

Ifølge Oxholm vil avdelingen måtte stenge. Han sier også til Dagsavisen at det vil bli krevende å redde fagmiljøet på den bestemte avdelingen.

– Det er så mange som slutter og de har så mye kompetanse det er krevende å få tak i. Når mange slutter, blir det vanskeligere å få lært opp nye, siden de tar med seg kompetansen videre. Det er viktig å understreke at det ikke er snakk om alle fagmiljøene ved Ullevål. Men akkurat nå, ser det stygt ut for å redde dette fagmiljøet.

– Så selv om det «kun» er sykepleiere som sier opp nå, betyr ikke det at sykehuset ikke rammes hard. De er viktige for totalberedskapen på sykehuset, for eksempel ved større hendelser. De var viktige under pandemien og 22. juli, blant annet, sier han.

Også foretakstillitsvalgt ved OUS for den Den norske legeforeningen Anne Marit Wang Førland er svært bekymret.

– Vi er sterkt bekymret for muligheten til å opprettholde hjertekirurgi og kreftkirurgi når det blir et så stort frafall av nødvendige spesialsykepleiere.

Rolf André-Oxholm er konserntillitsvalg i Helse Sør-Øst for Norsk sykepleierforbund.

– Et stort tap

Oxholm sier at de fleste av sykepleierne som har sagt opp, allerede har funnet seg nye jobber. OUS har tidligere varslet at de planlegger kutt tilsvarende rundt 500 årsverk. Det skapte sterke reaksjoner da det for kort tid siden kjent at OUS legger ned fødetilbudet ABC-klinikken. Det er også varslet store kutt i psykiatrien ved OUS.

Bakgrunnen for masseoppsigelsene nå er uenigheter med ledelsen knyttet til økonomiske nedskjæringer ved sykehuset, mener de tre tillitsvalgte.

HR-direktør ved OUS, Susanne Flølo skriver til Dagsavisen at flere av dem som har sluttet, har fått nye jobber andre steder på sykehuset. Hun opplyser at to av dem allerede har fått stilling ved akuttklinikken, to ved medisinsk klinikk og én ved ortopedisk klinikk.

– Det kan virke som alle har sluttet ved Oslo universitetssykehus. Det er ikke riktig. Mange av de som har sagt opp har også gjort dette for så kort tid siden at de trolig ikke har søkt nye stillinger ennå. Selv om mange ikke ønsker å være med på de endringene som planlegges ved thoraxkirurgisk avdeling, er vi glade for at mange fortsetter å arbeide ved OUS, skriver Flølo.

Frykter flere

Bjørn Wølstad-Knudsen tror ikke at ledelsen hadde en idé om hva slags reaksjon kuttene ville få fra de ansatte.

– 14 intensivsykepleiere på én avdeling er et veldig stort tap. Den avdelingen kan ikke lenger driftes. Det er et reelt innhogg i en mangelfull yrkesgruppe, sier Wølstad-Knudsen.

Bjørn Wølstad-Knudsen fra Fagforbundet.

Frykter du at flere ansatte i andre yrkesgrupper og avdelinger vil si opp?

– Jeg tror vi kommer til å se oppsigelser flere steder etter hvert som kuttene settes i gang. Jeg tror folk finner seg jobb andre steder. Helsepersonell er en mangelvare på norske sykehus, og jeg redd for at konsekvensene av kuttene ved OUS blir at mange velger å slutte eller bytte jobb, sier han.

– Ledelsen har vært advart om dette i flere år, men har ikke trodd at de ansatte faktisk kom til å slutte. Nå gjør de det, sier Oxholm til TV2.

Også Anne Marit Wang Førland i Den norske legeforeningen sier hun forstår at de andre tillitsvalgte frykter flere oppsigelser, og mener det er realisme i det. Av hennes medlemmer er det enkelte som har sagt opp som følge av de varslende kuttene, men ikke på thoraxkirurgisk avdeling.

Veien videre

Hun mener ledelsen er nødt til å sikre forsvarlig drift på avdelingen der de 14 har sagt opp.

– Jeg tenker at det hadde vært muligheter for å gå i dialog med dem som har sagt opp, for å finne løsninger som kan gjøre det mulig for dem å trekke sin oppsigelse. Det som er spesielt bekymringsverdig er at dette er intensivsykepleiere som er en gruppe vi mangler i sykehuset. Det er ekstra kritisk at akkurat disse forsvinner, og de er ikke lette å erstatte, sier hun.

Oxholm tror det toget har gått ettersom flere har takket ja til nye jobber, men han forventer likevel at ledelsen setter seg ned med de ansatte for å legge en plan for veien videre.

Anne Marit Wang Førland er overlege, og foretakstillisvalgt for Den norske legeforeningen ved OUS.

– Ledelsen må legge en plan for hvordan håndtere situasjonen. Grunnen til at vi er i den situasjonen nå, er at de ikke har hatt dialog med sine ansatte. Det må de begynne med nå, sier han til Dagsavisen.

HR-direktør ved OUS, Susanne Flølo skriver til Dagsavisen at OUS nå står i en krevende økonomisk situasjon som medfører endringer og omstilling innen noen områder.

– Det er viktig for oss at alle våre ansatte ivaretas godt i omstillingsprosessene og at vi sikrer god medvirkning. Vi er avhengig av et tett og godt samarbeid og lytte til våre tillitsvalgte og ansatte for å finne best mulig løsninger for de utfordringer sykehuset står foran.

– Våre sykepleiere/spesialsykepleiere er kritisk viktig for oss og utgjør en av kjernekompetansen i sykehuset, vi har et særlig fokus på både å utvikle og beholde disse ansatte, skriver hun.

Dagsavisen har spurt OUS om hva som blir konsekvensene av det som skjer, og om det stemmer at thoraxkirurgisk avdeling i praksis må stenge, slik enkelte har sagt.

– Færre operasjoner

Klinikkleder ved Hjerte-, lunge og karklinikken, Bjørn Bendz, skriver følgende i en e-post til Dagsavisen:

– Vi synes det er trist at folk sier opp, men endringen med å skape ett senter har ingenting med budsjettet for 2023 å gjøre.

Han skriver at OUS arbeider med å lage ett hjerte- og lungekirurgisk senter hvor kompetansen skal samles, som etter planen iverksettes i løpet av 2025.

– Dette gjør vi fordi antall åpne hjerteoperasjoner er lavere enn tidligere, men inngrepene i seg selv er mer komplekse og de utføres hos pasienter med flere andre sykdommer enn bare hjertesykdom, skiver han.

– Derfor har OUS et behov for en langt større grad av samordning av de to driftsstedene på Rikshospitalet og Ullevål. Et viktig mål med dette er å ivareta regionsfunksjonene i Helse Sør-Øst, men også landsfunksjonene innen transplantasjon og barnehjertekirurgi, skriver Bendz.

Anne Marit Wang Førland i Den norske legeforeningen er uenig i at endringen om å skape ett senter ikke har noe med budsjettet å gjøre.

– Jeg har hørt arbeidsgiver forfekte dette synet tidligere. Det at avdelingen på Ullevål blir sommerstengt, er et budsjettreduserende tiltak for 2023. Det har klinikkleder også informert oss foretakstillitsvalgte om, sier hun.

Hun peker på at sommerstengningen også er det intensivsykepleierne oppgir som hovedårsak til at de slutter.

– Det er helt riktig at har pågått en prosess i løpet av 2022 hvor man har ønsket å samle thoraxkirurgisk avdeling på riksen. Konklusjonen er at man ønsker å gjøre dette, men man må finne plass på riksen. Vi må nok være uenige med arbeidsgivers vurderingen av hvorfor intensivsykepleierne har sagt opp. At arbeidsgiver opplever at intensivsykepleierne sier opp fordi avdelingene skal samles på riksen får være deres tolkning, sier hun.

Ber Kjerkol komme på banen

Stortingets opposisjonspolitikere mener i likhet med de tillitsvalgte at oppsigelsene ikke bør overraske ledelsen.

– Dette er en varslet krise. Nå drives det rovdrift på de ansatte, og dette viser tydelig at strikken er trukket langt. De ansatte har varsla og satt ned foten mot uforsvarlige kutt, men de ble ikke lytta til. Helseministeren kan ikke være en tilskuer til denne krisen. Nå må hun komme på banen, skriver helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, til Dagsavisen.

Det budskapet kommer også KrF-leder Olaug Bollestad med.

– Sykepleierne har lenge prøvd å si fra om store behov for flere ansatte og mer tid. De løper nesten beina av seg, rekker ikke tisse, blør igjennom når de har mensen. De er ikke blitt lyttet til. Jeg forstår at deres grense nå er nådd, sier Bollestad til NTB.

Frps Bård Hoksrud mener det haster med å ta grep.

– Om ikke det skjer en helomvending i helsepolitikken snart, så tror jeg dette bare er starten på et mareritt i norsk helsevesen, sier han til NTB.

Nyeste fra Dagsavisen.no: