Innenriks

Mann frikjent for andre gang for kidnapping av egen datter

En 54 år gammel mann er i Søndre Østfold tingrett frikjent for andre gang for å ha kidnappet sin datter fra moren på Kypros i 2017.

Hans advokat Mette Yvonne Larsen sier til TV 2 at mannen ble enstemmig frifunnet.

Saken har versert i rettsapparatet i flere runder og i flere år. Mannen og hans ekskone har i flere år kranglet om foreldreretten til deres datter og om hun er å regne som norsk eller kypriotisk.

I saken som mannen nå er frikjent i nok en gang, gjelder det om mannen kidnappet sin egen datter på Kypros i 2017. I 2021 ble han frifunnet for kidnappingen i Halden tingrett i en sak der også aktor endte med å legge ned påstand om frifinnelse.

Kun tre uker senere ble saken anket av statsadvokat Jeanette Westlund Hegna som mente at frifinnelsen var gal, og dermed anket sin egen aktors påstand om frifinnelse. Borgarting lagmannsrett tok anken til følge og dermed måtte saken behandles på nytt i tingretten.

I januar ble saken behandlet i Søndre Østfold tingrett, som er en sammenslåing av flere tingretter i Østfold. Denne gangen la aktor ned påstand om tre måneders betinget fengsel, men også denne gangen ble mannen blankt frifunnet.

Det har ikke lykkes TV 2 å få en kommentar fra statsadvokaten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: