Innenriks

– Vi kan støtte et fortausforbud

Elsparkesykkel-selskapet Voi kommer Blindeforbundet og Handikapforbundet i møte i kravet om å fjerne elsparkesyklene fra fortauene.

– Vi er klare på at vi kan støtte et fortausforbud, men da må også sykkelinfrastrukturen være god nok. Slik er det ikke i dag, sier Christina Moe Gjerde, Norden-sjef i Voi.

Vois elsparkesykler er å finne både i Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen, Stavanger, Sandnes, Kristiansand og Lillestrøm, ifølge selskapets nettsider.

– Bør være en vekker

Nylig kunne Dagsavisen fortelle at nær to av tre syns- og bevegelseshemmede føler seg utrygge i møte med elsparkesykler, ifølge en undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Det er også mange syns- og bevegelseshemmede som har blitt påkjørt av elsparkesykler eller falt over parkerte elsparkesykler, ifølge den samme undersøkelsen.

Derfor vil både Blindeforbundet og Handikapforbundet at det skal bli forbudt i bruke elsparkesykkel på fortauene.

Christina Moe Gjerde i Voi, mener funnene i undersøkelsen «bør være en vekker» for flere og bedre sykkelveier.

– Vi har data som viser hvor bruk av elsparkesykler på fortau og i veibane er størst, noe som også gir en indikasjon på hvor behovet for sykkelinfrastruktur er mest prekært, forteller Gjerde.

– Vi deler gjerne denne innsikten, og håper det kan bidra til raskere og mer effektiv utbygging av infrastruktur.

Både Blindeforbundet og Handikapforbundet vil også ha oppmerkede parkeringsplasser som sparkesyklistene må benytte.

– Vi er enige i at det trengs flere oppmerkede parkeringsplasser, og at det kan være områder i byen hvor det kun er disse plassene som kan benyttes, sier Gjerde.

– Vi har masse data som viser hvor det vil være gunstig å opprette slike soner.

Dropper sparkesyklene

Voi har tillatelse til å drive utleie av elsparkesykler og elsykler i Oslo fram til 1. april i år, i likhet med Tier Mobility og Bolt Services.

Lime er et annet selskap som driver med slik utleie, og som håper på snarlig innpass i Oslo.

– I midten av februar offentliggjør Oslo kommune hvilke operatører og med hvilke parkeringsmodeller, som får tillatelse til å drive i byen fra og med 1. april, forteller Fredrik Timell, samfunnskontakt for Lime i Norden.

– Faste parkeringsplasser for mikromobilitetskjøretøyer er noe Blindeforbundet og Handikapforbundet har kjempet for i lang tid. Det har vi i Lime tatt hensyn til i vår søknad om tillatelse til å operere i Oslo i 2023.

– Vi ønsker å innføre begrenset parkering i området innenfor Ring 2, hvor problemene med dårlig brukerparkering i byen, er størst, opplyser Timell.

– Vi har også søkt om å få drive forretning med elsykler i stedet for elsparkesykler.

– En nylig Norstat-undersøkelse viser at 83 prosent av Oslos innbyggere mener at delte sykler og elsykler parkeres bedre enn elsparkesykler.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: