Innenriks

Bruken av politi i foreningsnavn opp til diskusjon

Politidirektoratet vil i nær fremtid invitere frivillige politiforeninger til dialog om anbefalingene i rapporten fra Rolleforståelseutvalget.

Justisdepartementet fikk onsdag overlevert rapporten fra utvalget, som fremmer en rekke anbefalinger.

Utvalget ble satt ned av departementet etter anmodning fra Politidirektoratet høsten 2021 for å gjennomgå forholdet mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Oppfølgingen vil blant annet ta for seg bruken av politi i foreningsnavnet.

– Politidirektoratet vil også invitere paraplyorganisasjonene på rusfeltet til et dialogmøte i slutten av februar, blant annet for å orientere om oppfølgingen av utvalgsrapporten. Politiet er avhengig av tillit for å kunne utføre samfunnsoppdraget. Jeg håper grepene vi nå tar bidrar til tillitsbyggingen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Utvalget anbefaler at direktoratet må sørge for at det i hele politiorganisasjonen sikres etterlevelse av normer som klargjør hvilken rolle tjenestepersoner opptrer i.

Foreninger med tilknytning til politiet bør være oppmerksom på faren for at utenforstående kan oppfatte dem som representanter for politiet, og ta hensyn til dette blant annet ved valg av navn på foreningen.

Videre mener utvalget at politiet må basere informasjon og virksomhet på det som til enhver anses som vitenskapelig kunnskap.

Bevissthet om etiske retningslinjer som kan fremme et saklig debattklima, bør styrkes, og kompetansehevning av politiet bør ikke skje på en måte som krever medlemskap i en privat forening.

Utvalget trekker også fram at direktoratet bør sørge for at forvaltningen av penger etterlever økonomiregelverket.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Nyeste fra Dagsavisen.no: