Innenriks

Unge Høyre vil ha kjernekraft: – Norge kommer til å trenge mer strøm i framtida

Leder av Unge Høyre Ola Svenneby mener norske politikere må gjennom en holdningsendring.

– Man fremstiller det som at kjernekraft er det eneste kraftalternativet som får konsekvenser for mange fremtidige generasjoner, sier Unge Høyre-leder Ola Svenneby i Politisk Kvarter på NRK.

Det private firmaet Norsk kjernekraft AS, som har milliardær Trond Mohn som hovedaksjonær, vil bygge ut kjernekraft i Norge uten statlige subsidier, skriver NRK. Det mener Svenneby de bør få lov til.

Nei til kjernekraft fra moderpartiet

I motsetning til moderpartiet mener Svenneby at norske politikere må satse på kjernekraft for å sikre fornybar energi i framtiden. I mars i fjor sa Erna Solberg at hun ikke er prinsipielt mot kjernekraft i andre land, men at det i Norge ville være en fallitterklæring.

– Vi har så mange energikilder vi kan utnytte, sa Solberg, på et pressetreff i forkant av partiets landsmøte i fjor.

Svenneby møter også sterk motstand fra lederen av AUF, Astrid Hoem.

Hun mener Norge styrer mot et kraftunderskudd, og sier det ikke er tid til å vente på utbygging av kjernekraftverk for å løse det.

– Det må gjøres med havvind og med vindmøller på land, sier hun i Politisk Kvarter.

Bekymret for avfall

Hoem sier også at Norge har kompetanse og et fortrinn knyttet til naturressursene som er her i landet, og mener det blir dumt å binde den opp i utbygging av ny kraft.

Hun er særlig skeptisk til at Unge Høyre synes det er greit at privat næringsliv kan få bygge ut kjernekraft når staten ikke vil.

– Det er avfall som skal lagres i tusenvis av år, som vil ha konsekvenser for framtidige generasjoner. Det er et såpass stort valg at jeg er skeptisk til at noen som kan gå konkurs på børs i morgen skal styre over det, sier Hoem til kanalen.

Samtidig svarte hun at hun ikke er mot at andre land bygger ut kjernekraft, eller at Norge importerer denne strømmen, selv om det også innebærer at landene må finne løsninger for hvordan det radioaktive avfallet skal lages trygt.

Ikke klare løsninger

Ola Svenneby er klar på at han har ikke løsningene for hva som skal gjøres med det radioaktive avfallet, hvordan anlegget skal vedlikeholdes og hvordan sikkerheten skal ivaretas.

– Det er en del ting politikerne åpenbart må involveres i, sier han i Politisk Kvarter.

– Det viktigste og første man skal gjøre, er å gjøre det motsatte av det vi gjør nå, som er å avblåse hele debatten og si konstant nei. Hvis vi hadde fått en mer imøtekommende politisk kultur til Norsk kjernekraft AS så tror jeg det ville vært en veldig god start.

Samtidig peker han på at vindkraft også er et inngrep i naturen som vil ha konsekvenser for framtidige generasjoner.

– Væravhengig

Svenneby peker på at halvparten av energiforbruket i Norge er ikke-fornybart.

– Norge kommer også til å trenge mer strøm og mer energi i framtiden. Veldig mye av utbyggingen vi kommer til å være avhengig av i fremtiden er væravhengig, for eksempel vindkraft. Det kan gjøre oss sårbare hvis det ikke blåser i Norge eller noen av nabolandene våre. Da mener jeg at kjernekraft er et ganske godt alternativ som både sikrer forsyningssikkerheten vår, og sikrer at vi kan produsere mer energi.

– Særlig når det er et privat initiativ som ønsker å starte opp med kjernekraft i Norge, så mener jeg er det ville være dumt i dagens kraftsituasjon av norske politikere og si nei til et initiativ som ønsker å sikre oss mer stabil tilgang på relativt billig energi, sier han.

Lederen av Unge Høyre peker på at mange er enige om at Norge trenger tilgang på mer energi, og at mer av naturen må vernes.

– Samtidig er det veldig mange som er enige om at energien vi trenger skal være grønn og billig. Det setter oss i noen vanskelige dilemmaer. Det er ingen som mener at kjernekraft er perfekt, men jeg mener at i et naturvernperspektiv, så er det bedre med kjernekraft enn det er med stor massiv utbygging av vindkraft på land. Dette tror jeg man kommer til å bli enige om, sier han til kanalen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: