Innenriks

Organisasjon: Avgift på avfallsforbrenning kutter ikke utslipp

Avgiften på avfallsforbrenning kutter verken utslipp eller fremmer karbonfangst, ifølge interesseorganisasjonen Norsk Fjernvarme.

Løsningen er å utvide avgiften til også å gjelde restavfall som sendes ut av landet, mener organisasjonen, som støtter seg på en utredning fra Norwaste.

– En vesentlig andel av avfallet som må energigjenvinnes, sendes i dag til Sverige uten å være underlagt samme avgift. Dette motvirker effekten av avgiften og gjør at den trolig har svært liten effekt, sier Henrik Lystad i Norwaste.

Dagens avgift innebærer at norske forbrenningsanlegg må betale 238 kroner per tonn CO2 for å brenne søppel. Avgiften er ment å stimulere til gjenvinning og karbonfangst.

– Undersøkelsene har vist at en rekke land har innført avgifter på avfallsforbrenning som også gjelder for avfallet som forbrennes utenfor landets grenser. Dette gjelder blant annet Nederland, Belgia og Frankrike. Inntil vi får EU-regler på området, vil dette trolig være et effektivt virkemiddel for å sikre at avgiften har tiltenkt styringseffekt, sier Lystad.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen