Innenriks

Økt beredskap ved flere sykehus

Norske sykehus er under press som følge av en økning i luftveissykdommer og syke ansatte. Nå hever tre sykehus beredskapen.

St. Olavs hospital i Trondheim, Ålesund sykehus, Vestfold sykehus, Nordlandssykehuset og Stavanger universitetssjukehus (SUS) opplever for tiden høyt press som følge av stadig flere pasienter og utfordrende drift.

Mange er syke med korona, influensa eller RS-virus, som har ført til at mange har behov for smitteisolering.

Det gjør det krevende å få plass til alle som trenger hjelp.

I nesten to uker har SUS vært i grønn beredskap, men fredag besluttet sykehuset å heve nivået til gult.

– Det er ekstremt mange pasienter. I tillegg har vi et stort sykefravær blant de ansatte. Det er veldig utfordrende for driften på sykehuset, sier viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu ved SUS til NRK.

Må vente på ambulanse

Det samme gjør Sykehuset i Vestfold (SiV). Både medisinske og kirurgiske sengeposter har overbelegg i romjulen. I tillegg er flere ansatte syke.

– Vi er nå i en situasjon hvor vi må mobilisere personalet i enda større grad på tvers for å sikre forsvarlig bemanning, sier administrerende direktør Stein Kinserdal i en pressemelding.

Høyt press også i de kommunale tjenestene gjør det krevende å frigjøre senger.

– Vi har økt kapasiteten både i AMK-sentralen, ambulansetjenesten og pasienttransportene for å møte situasjonen. Men nå må vi prioritere oppdragene i enda større grad basert på alvorlighet og hastegrad, sier Erik Nordberg, som er samhandlingssjef og klinikksjef for de prehospitale tjeneste ved SiV.

– Det innebærer dessverre at noen må vente lenger på ambulansen og at noen pasienter kjøres ut senere fra sykehuset enn ønskelig, legger han til.

Gul beredskap brukes blant annet når økt tilstrømming av pasienter til sykehuset gir behov for ekstraordinære tiltak, i dette tilfellet innleggelse av svært mange pasienter med luftveissykdommer.

Virusbølge

Også ved St. Olavs hospital har situasjonen forverret seg. Overfor VG bekrefter kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne at sykehuset gått over til grønn beredskap, blant annet på grunn av økt virussmitte de siste ukene.

– Vi er også preget av den store virusbølgen som pågår nå, og er fulle på de store avdelingene, blant annet lungeavdelingen og de akuttmedisinske, sier hun til avisen.

– Vi har utskrivningsklare pasienter tilsvarende en hel sengepost. Dette fører til stort press når det er tilstrømming av pasienter som trenger sykehusinnleggelse. Vi er også bekymret for nyttårshelgen vi nå går inn i, og høyner derfor beredskapen fra i dag, sier direktør Sir Tau Ursin i en pressemelding fra sykehuset fredag ettermiddag.

Innføringen av den nye Helseplattformen i sommer fører også til behov for ekstra bemanning.

Fullt akuttmottak

Det er også en krevende romjul på Sunnmøre. Kun én dag før nyttårsaften bekrefter Ålesund sykehus at det er fullt på sykehuset.

– Det er fullt i akuttmottaket. Det er fullt på sengepostene, og det er fullt i korridorene, sier klinikksjef Elisabeth Siebke ved Ålesund sykehus til Sunnmørsposten.

Overfor NRK legger hun til at situasjonen snart blir uforsvarlig.

– Situasjonen er på randen av det som er forsvarlig, men vi klarer å ta imot pasienter og behandle dem, sier hun.

Ålesund sykehus har bedt kommunen om hjelp til å få ut flere av de utskrivningsklare pasientene slik at de får plass til nye syke pasienter. Pårørende bes om å vurdere om det er nødvendig å komme på besøk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: