Innenriks

Bussjåfør er siktet etter dødsulykke i Fredrikstad

En bussjåfør omkom da to busser krasjet på Fredrikstadbrua. Sjåføren som overlevde, er rutinemessig siktet.

Politiadvokat Yvonne Schilling presiserer til Fredriksstad Blad at siktelsen ikke sier noe om hvordan politiet ser på skyldspørsmålet.

– Den skadde sjåføren har status som siktet for uaktsom forvoldelse av en annen persons død og har fått oppnevnt Johannes Bakkevig som forsvarer. Dette er ren prosedyre etter en dødsulykke og sier ikke noe om eventuell skyld eller uskyld, presiserer Schilling overfor Fredriksstad Blad.

Hun gjør det klart at ulykken blir etterforsket grundig.

– I den fasen etterforskningen befinner seg i nå, holder vi alle hypoteser åpne. Vi tilkalte bistand og fikk det fra Statens havarikommisjon, og ulykkesstedet er svært grundig undersøkt. Vi samler inn store mengder bevis fra en rekke kilder. Blant annet digitale bevis, sier Schilling.

Politiadvokaten vil ikke si noe om hva politiet så langt har funnet ut.

Sjåføren er foreløpig ikke avhørt, men skal avhøres snart, opplyser hun.

Nyeste fra Dagsavisen.no: