Innenriks

Rekordlange ventelister på OUS og Ahus

Ventelistene ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus (Ahus) har aldri vært lengre enn i romjulen. Høyt sykefravær skaper problemer.

Mens problemet i pandemien var et høyt antall syke pasienter ved sykehusene, er det syke ansatte som fører til de lange ventelistene i desember, melder NRK.

I begynnelsen av desember var sykefraværet ved OUS på 8,5 prosent, mens det ved Ahus lå på 9,5 prosent.

– Pandemien kan øke med smitte i samfunnet. Og med influensa og RS-virusinfeksjon, så ser vi at det kan bli krevende å ta igjen de utsettelsene vi har hatt i lengre perioder, sier medisinsk direktør Hilde Myhren ved OUS til rikskanalen.

Ventelistene er aller lengst ved somatikken, ortopedien og voksenpsykiatrien.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: