Innenriks

Nordmenn er mer avhengige av strøm enn andre europeere

Over 80 prosent av energien vi bruker i boliger i Norge er strøm, mens kun rundt 25 prosent er det i EU. Norge skiller seg ut sammen med golfstatene.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Qatar og Kuwait er blant landene som har like tall som Norge. Der brukes strømmen til å kjøle ned boliger, mens vi stort sett bruker den til å skape varme.

Ifølge SSB har rundt 80 prosent av energibruken vår vært strøm siden 2013. Men det har ikke alltid vært sånn. På 1960-tallet utgjorde strøm kun 35 prosent av den totale energibruken i norske boliger, mens strømandelen steg til 60 prosent allerede i 1974. I 2021 utgjorde strøm 84 prosent av energiforbruket.

Biobrensel og fjernvarme sto for henholdsvis 13 og 3 prosent av energiforbruket.

I EU utgjorde strøm i snitt bare 25 prosent av energibruken i boligene. Der er naturgass viktigst.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!Nyeste fra Dagsavisen.no: