Innenriks

Mattilsynet finner dyrevelferdsbrudd i halvparten av dyrehold de sjekker

I løpet av de åtte første månedene av 2022 avdekket Mattilsynet 678 saker med brudd på regelverket for dyrehold.

Etter en kontroll av norske husdyrhold endte 32 saker opp hos politiet, skriver Mattilsynet i en pressemelding. Blant disse dreier 13 saker seg om vanskjøtsel. De fleste av dem gjelder kjæledyr.

Totalt ble 1.776 dyrehold undersøkt mellom 1. januar og 30. august. I 1.322 av dem ble det ført tilsyn med dyrevelferden. I litt over halvparten av sakene fant man brudd på regelverk.

I løpet av årets første åtte måneder avdekket Mattilsynet alvorlig vanskjøtsel i 26 dyrehold. Dette er dyrehold der dyr er døde eller må avlives på grunn av svikt i fôring og stell.

Saken fortsetter under videoen

– Vi spisser innsatsen ved å i hovedsak føre tilsyn der risikoen for dårlig dyrevelferd er størst. Vi prioriterer alvorlige saker med en tettere oppfølging, slik at vi raskere kommer til enten en varig bedring eller en avvikling av dyreholdene, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud i Mattilsynets seksjon for dyrevelferd.

Mattilsynet fører også kontinuerlig tilsyn på slakteriene. I første og andre tertial registrerte de brudd på dyrevelferdsregelverket i 27 saker. Selv om hvert brudd kan påvirke velferden til flere dyr, anser Mattilsynet antallet brudd som lavt sett opp mot mengden dyr som blir slaktet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: