Innenriks

Naturtoppmøte uten statsministeren. WWF: – Vi ønsker selvsagt at Støre skal delta

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal ikke til naturtoppmøtet i Montreal, i likhet med andre statsledere. WWF Verdens naturfond frykter det kan svekke muligheten for en sterk global naturavtale.

– COP15 er det viktigste naturtoppmøtet dette tiåret. Det å ha verdens ledere på plass i Montreal er avgjørende for å gi den akutte naturkrisen den oppmerksomheten den fortjener, sier seniorrådgiver Sverre Lundemo i WWF Verdens naturfond.

– Vi ønsker selvsagt at Støre skal delta uavhengig om han er formelt invitert eller ikke.

– Når statsledere deltar på møter hvor svært omfattende og store avtaler skal inngås, kan det gi en annen dynamikk og et enda sterkere press for å oppnå fortgang og sikre ambisjoner i forhandlingene, fortsetter Lundemo.

Barth Eide i spissen

Selv om Støre ikke skal til Montreal, stiller Norge likevel mannsterkt med en forhandlingsdelegasjon som omfatter 34 personer. Den ledes av klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Delegatene kommer blant annet fra Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Miljødirektoratet og Norad.

I tillegg deltar ti stortingsrepresentanter som observatører. Blant dem er tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Dagsavisen har spurt Statsministerens kontor om hvorfor Jonas Gahr Støre ikke skal til Montreal og hva han i stedet skal gjøre de dagene det forhandles på høyt nivå om en naturavtale der.

Statssekretær Kristoffer Thoner svarer følgende i en e-post til Dagsavisen:

– Norge legger stor vekt på arbeidet med å snu tapet av biologisk mangfold. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide representerer Norge på møtet, og han vil holde statsministeren oppdatert om forhandlingene.

– Det er ikke lagt opp til at stats- og regjeringssjefer skal delta på høynivådelen av naturtoppmøtet. Dette møtet er på ministernivå, fortsetter Thoner.

Under klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh i november, deltok både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Under naturtoppmøtet skal Støre derimot bli holdt oppdatert av Eide i Montreal, nær 5.500 kilometer i luftlinje fra Oslo og seks timer bak norsk lokaltid.

Håper andre kommer

Thoner viser i den anledning til nettsidene til FN-konvensjonen for biologisk mangfold. Der framgår det at høynivåforhandlingene skal foregå på ministernivå den 15., 16. og 17. desember, før det deretter gjøres opp status for naturtoppmøtet og delegatene går fra hverandre to dager senere.

Hva statsministeren skal gjøre de dagene Espen Barth Eide forhandler i Montreal, svarer ikke Thoner på.

Seniorrådgiver Sverre Lundemo i WWF Verdens naturfond, kom til Montreal sent mandag, allerede før naturtoppmøtet COP15 startet. I dagene Lundemo skal følge forhandlingene, fram mot den planlagte avslutningen 19. desember, vil han ha selskap av et stort antall representanter fra mange ulike organisasjoner både i Norge og verden rundt. Lundemo håper det etter hvert også vil komme en del statsledere til Montreal, selv om naturtoppmøtet er annonsert som et møte på ministernivå.

Ifølge NTB var det til å begynne med bare Canadas statsminister Justin Trudeau, som hadde meldt sin ankomst til COP15, men nå kan han likevel få følge av andre.

– Noen statsledere har annonsert at de kommer til å reise til Montreal, forteller Lundemo.

Dagsavisen har spurt sekretariatet for COP15 om hvilke statsledere som er ventet til Montreal, men har så langt ikke fått noe svar.

– En oppgave for Støre

Også Hurdalsplattformen om hvordan regjeringens politikk skal være, tilsier at statsminister Jonas Gahr Støre burde tatt turen til Montreal, mener Sverre Lundemo i WWF Verdens naturfond.

– Vi må huske at regjeringen klart og tydelig har sagt at natur og klima skal være rammen rundt all politikk. Dersom Støre hadde deltatt, hadde regjeringen vist at den mener alvor med uttalelsen, sier Lundemo.

– Om Støre ikke deltar på naturtoppmøtet, vil presset derimot bli enda større på regjeringen når Norge skal gjennomføre naturavtalen her hjemme, fortsetter han.

– Som statsminister vil det uansett bli en oppgave for Støre å sikre at naturavtalen følges opp av alle statsrådene i regjeringen. Avtalen vil innebære forpliktelser som angår mange flere enn klima- og miljøministeren.

2. desember sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide om COP15, at han «gjerne skulle sett at møtet vår åpent for statsledere, men Kina har ikke ønsket noe statsleder-segment», til Altinget.no.

Kina er president for COP15 og har jobbet sammen med Canada med organiseringen av naturtoppmøtet.

Ved tidligere lignende toppmøter, har statsministertettheten vært stor.

– På klimatoppmøtet i Paris deltok over 150 statsledere, i Glasgow om lag 120, påpeker Sverre Lundemo.

– Dette har betydning for oppmerksomheten møtene får og signalene som sendes til folk og næringsliv.

– Politiske signaler er blant de viktigste resultatene fra ethvert internasjonalt toppmøte for da ser man hvor stor den politiske viljen til å ta grep er.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: