Innenriks

Over 400 mindreårige asylsøkere har forsvunnet i Norge

Siden 2015 har 432 enslige barn og unge som har søkt asyl i Norge, forsvunnet sporløst fra asylmottak og omsorgssentre.

Politiet leter sjelden etter disse barna, viser en kartlegging som NRK har gjort i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO).

Det store flertallet er ungdommer over 15 år, men blant de savnede er også helt små barn.

Fem av barna var ti år eller yngre da de forsvant, den yngste bare fem år gammel.

Av disse barna har politiet bare funnet igjen ett av barna. Ifølge NRK leter politiet sjelden aktivt etter forsvunne barn. I mange tilfeller blir det bare tatt en telefon til asylmottaket eller omsorgssenteret barnet har forsvunnet fra, viser kartleggingen.

Det skjer til tross for at et samlet Storting i 2015 vedtok at politiet skal lete etter mindreårige asylsøkere som forsvinner.

I ett tilfelle kontaktet et asylmottak politiet to dager etter at en niåring forsvant. Likevel gikk det fire uker før politiet opprettet sak.

Nyeste fra Dagsavisen.no: