Innenriks

Økt formue og boligformue blant eldre

Eldre har i gjennomsnitt langt høyere formue enn yngre, men forskjellene er store eldre i mellom. Økte boligverdier har spesielt bidratt til en formuesøkning.

Formue er en viktig del av grunnlaget for økonomisk velferd hos eldre, og det er stor forskjell mellom de som eier bolig og ikke, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eldres formuer har økt betraktelig de siste tiårene, men samtidig har ulikheten økt fordi ujevnt fordelt finanskapital har bidratt mest til formuesøkningen.

Boligformuen har økt betraktelig, men er også jevnere fordelt, selv om den er høyere for dem som eier bolig i sentrale strøk og større byer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: