Innenriks

Rødt krever strakstiltak: – Folk trenger hjelp nå!

Engangsutbetalingen på 3000 kroner til uføre kommer tidligst i februar 2023. Partiet Rødt mener at det må settes inn akutt nødhjelp til de aller fattigste, for å få dem ut av matkøene før jul.

Nestleder og finanspolitisk talsperson i Rødt Marie Sneve Martinussen stilte spørsmål om når den varslede engangsutbetalingen på 3000 kroner til uføre på minstesats blir utbetalt, i finansdebatten i Stortinget torsdag.

Svaret fra arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) er at engangsutbetalingen kommer ved første mulige gjennomføring av tiltaket, som er tidligst i februar 2023. Hun sa også at engangsutbetalingen kan avkortes mot økonomisk sosialhjelp, men ikke mot bostøtte, siden utbetalingen er skattefri.

– Jeg tror mange blir skuffet over denne beskjeden. Hjelpen kommer ikke før om tidligst tre måneder, og for de som går på sosialhjelp, kan det være at den ikke kommer i det hele tatt, sier Marie Sneve Martinussen til Dagsavisen.

– Februar er lenge til, folk trenger hjelp nå! sier hun.

Krever krisepakke før jul

Ettersom prisnivået i samfunnet har økt drastisk, har folk flest langt mindre å rutte med nå enn tidligere, og de som har hatt aller minst fra før, er blitt skjøvet ut i fattigdom. Partiet Rødt mener det er oppsiktsvekkende at nødhjelpen skal kunne avkortes, og at den kommer så sent som i februar.

– Dette gjør det enda viktigere at Stortinget tar grep raskt. Rødt har i dag foreslått en nødhjelp på 1000 kroner, pluss 1000 kroner per barn, til alle som mottar sosialhjelp i desember. Det trengs hvis vi skal få folk ut av matkøene før jul, sier Martiniussen.

Partiet ønsker nå at Stortinget bruker den siste muligheten de har, for å hjelpe dem i akutt nød.

– Det bør de gjøre når de salderer budsjettet for 2022, når budsjettforliket hjelper ikke får folk ut av matkøene før jul. Alle bør kunne stille seg bak det forslaget, mener Martiniussen.

Hun sier at en slik nødpakke vil koste 100 millioner kroner.

– Forslaget ble levert Stortinget i dag og må behandles der. Vi mener det er en håndsrekning de må kunne gi til dem som sliter aller inn mot jul. Vi ser på sosiale medier og hos Frelsesarmeen at det er en eksplosjon av folk som trenger hjelp, og jeg mener at man ikke skal måtte ut på byens torg for å be om almisser for å klare seg. Det er Stortingets oppgave å hjelpe alle som trenger det.

Frykter avkorting

I tillegg til at hjelpen kommer for sent, frykter Rødt for at den lille hjelpen de får, blir avkortet.

– Vi mener at her må Stortinget gripe inn, så ikke de 3000 kronene avkortes og blir til ingen ting. Her har Rødt tidligere hatt en stor fight for at ikke barnetrygden avkortes, og mener det samme må gjelde for engangsutbetalingen. Hvis ikke, har vi god grunn til å frykte at det skjer, sier hun.

Et poeng i saken, er også at de som går på de laveste sosiale takstene, betaler lite eller ingen skatt av ytelsene de mottar.

– Så, mens alle lønnsmottakere har halv skatt før jul, betaler denne gruppen såpass lite i skatt at det utgjør en veldig liten forskjell i regnskapet, sier hun.

– Derfor vil vi invitere alle partier inn på denne lille juleinnsatsen i kroner og øre, men som betyr enormt mye for dem som rammes aller hardest.


Mange reaksjoner

Reaksjonene har ikke latt vente på seg, etter at statsbudsjettet for 2023 ble kjent. Leder i AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen, er en av dem som tidlig gitt ut og advarte mot at hjelpen ikke vil nå fram, dersom de 3000 kronene ikke skjermes.

– Det kan bety at mange ikke sitter igjen med én krone ekstra, hvis kommunene velger å avkorte. Da er spørsmålet hvor mye de får i supplerende økonomisk sosialhjelp i forhold til det som blir trukket fra, sier Elisabeth Thorsen, leder i AAP-aksjonen, til Dagsavisen.

Bakgrunnen for debattene, er at regjeringen og SV tirsdag denne uka kom fram til et budsjettforlik for statsbudsjettet 2023. En engangsutbetaling på 3000 kr på til uføre på minstesats er en av tiltakene i den såkalte «dyrtidspakka» til dem som har aller minst.

Thoresen har også uttalt at hun ikke klarer å se at statsbudsjettet for 2023 demmer opp for utfordringene som de fattigste i Norge står overfor.

– Det kan i ytterste konsekvens føre til økt selvmordsfare og systemrasisme, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: