Innenriks

Kvinnebevegelsen er splittet om menns likestilling

Are Saastads utspill om gutter og menns utfordringer får blandet mottakelse i Kvinnebevegelsen. Men én organisasjon inviterer ham til et møte.

– Jeg synes det er litt spesielt at han ikke retter kritikken mot menn, men i stedet mot kvinnebevegelsen som er den mest underfinansierte menneskerettighetsbevegelsen i landet, sier Cathrine Linn Kristiansen, leder i Kvinnefronten, til Dagsavisen.

I et intervju med Dagsavisen mandag sa Are Saastad, leder i Reform - ressurssenter for menn, at kampen for kvinners likestilling i stor grad er vunnet. Han oppfordrer kvinnebevegelsen til å tenke nytt – og kjempe for gutter og menn.

– Kvinnebevegelsen har ofte villet ha støtte fra menn i kampen for kvinners legitime krav om likestilling. Men når vi avdekker forhold der menn trenger solidaritet, er det urovekkende lite støtte å få fra den samme bevegelsen, sa Saastad.

Are Saastad er leder i Reform - ressurssenter for menn.

Cathrine Linn Kristiansen mener det er helt naturlig at kvinneorganisasjoner kun jobber med kvinnesak.

– Kvinner utgjør tross alt halvparten av befolkningen. Og jeg kjenner igjen denne hersketeknikken – at kvinner først og fremst skal bry seg om alle andre enn seg selv.

Kvinner og menns likestilling

– Er det å bry seg om kvinner og menns likestilling gjensidig utelukkende?

– Det er kvinneorganisasjonene som har sagt at også menn kan være omsorgspersoner, som har kjempet for en fedrekvote, som har sørget for at skeive menn skal kunne leve frie liv og så videre.

– Kvinnebevegelsen har alltid kjempet for å utvide kjønnsrollene. Det gjelder for både kvinner og menn, sier Kristiansen.

Cathrine Linn Kristiansen er leder i Kvinnefronten.

Hun er helt uenig med Saastad i at de viktigste kampene for kvinners likestilling er vunnet.

– Kvinners likestilling er overhodet ikke vunnet. Ikke i Norge og ikke noe sted i verden. Når en av ti kvinner blir voldtatt, og 80 prosent av sakene blir henlagt så har ikke kvinner rettssikkerhet. Og fem år etter metoo er det spesielt å si at vi omtrent har kommet i mål med vårt likestillingsarbeid.

Mannsutvalget

Are Saastad sitter i regjeringens mannsutvalg, som ble nedsatt tidligere i 2022. Utvalget skal utrede gutter og menns likestillingsutfordringer i Norge.

I intervjuet med Dagsavisen sa Saastad at «Mannsutvalget er ikke akkurat omfavnet av kvinnebevegelsen.»

– Hva synes du om at regjeringen har nedsatt et mannsutvalg som skal se på gutter og menns likestillingsutfordringer?

– De må gjerne se på menns utfordringer i samfunnet, men det blir rart hvis premisset er at menn ikke har likestilling. Ikke alt handler om kjønn. Frafall i skolen handler mer om klasse enn om kjønn, sier Kristiansen.

– Har menn likestillingsutfordringer i det norske samfunnet i dag, slik du ser det?

– Utgangspunktet er at vi lever i et patriarkat, og at det er kvinner som hovedsakelig taper i dette patriarkatet. Når vi lever med så trange kjønnsroller som vi har, vil selvfølgelig også menn rammes av det.

Kvinnegruppa Ottar: – Frekt

– Det er frekt å kreve at kvinnebevegelsen skal bruke våre små ressurser til å slåss for menns rettigheter. De fleste av oss jobber med kvinnekamp på vår egen fritid, vi har ikke mange ansatte slik Reform har, sier Ane Stø, leder i Kvinnegruppa Ottar, til Dagsavisen.

– Dette viser at mannsrollen ikke er død og begravet, men at menn fortsatt mener at kvinner skal være deres omsorgspersoner. Og dette er også et tegn på at kvinnekampen fortsatt trengs, legger hun til.

Ane Stø, leder i Kvinnegruppa Ottar.

Hun understreker at hun anerkjenner at det er flere områder der også menn faller igjennom.

– Men kvinner er undertrykt som gruppe i det patriarkalske systemet. Menn har makt og privilegier på bekostning av kvinner, og det mener vi må ligge som grunnlag for likestillingskampen, sier Stø.

Kvinner er undertrykt som gruppe i det patriarkalske systemet.

—  Ane Stø

Stø mener samtidig at flere av kvinnebevegelsens kamper også kommer menn til gode. Også hun viser til at kvinnebevegelsen har sluttet opp om fedrekvoten. Kampen for likelønn gagner også menn, mener hun.

– Likelønn er et gode for menn. Det må være en belastning å være hovedinntektskilden i familien.

– Hva synes du om at regjeringen har nedsatt et mannsutvalg?

– Det er et bevis på at menns utfordringer blir tatt på det høyeste alvor, og at vår likestillingsminister er mer opptatt av likestilling for menn enn for kvinner, sier Stø.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) skriver i en e-post til Dagsavisen at Stø tar feil, og at fakta beviser det. Se hennes svar nederst i saken.

– Fortsatt store skjevheter

Malin Stensønes er generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, Norges desidert største kvinneorganisasjon med 43.000 medlemmer. Hun mener Saastads utspill «er en veldig fin utfordring»

– Og så har jeg noen utfordringer tilbake. Ja, mange kamper for kvinners likestilling er vunnet, men det er fortsatt flere områder der skjevhetene er altfor store.

Malin Stensønes, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Stensønes mener det blant annet er et enormt behov for mer kunnskap om kvinners helse – i forskningen, på sykehusene og hos fastlegene.

– For eksempel tar det i Norge syv år å diagnostisere endometriose, en sykdom som rammer 1 av 10 kvinner. Sverige har fire klinikker for endometriose, vi har ingen.

– Hjerteinfarkt rammer både kvinner og menn, men diagnostisering og behandling er forskjellig. En urovekkende stor andel kvinner blir ikke diagnostisert fordi de har andre symptomer enn menn.

Inviterer Saastad

Og det at én av ti kvinner oppgir å ha vært utsatt for grov vold fra sin partner er et stort folkehelseproblem – i tillegg til at det er en kvinneutfordring, påpeker Stensønes.

– Men det vi kan være enige om er at gutter og menn ligger etter på en rekke områder. Det er like alvorlig som at kvinner ligger bak, sier Stensønes.

– Og vi får mer kunnskap når vi legger kjønnsperspektivet til grunn for helse, vold, utdanning og i barnefordelingssaker. Med den kunnskapen kan vi jobbe for reell likestilling.

Stensønes forteller at hun derfor ønsker dialog, også om utfordringene som gutter og menn har.

– Jeg vil gjerne invitere Saastad til et møte. Han er hjertelig velkommen til oss i Sanitetskvinnene.

– Hva synes du om at regjeringen har nedsatt et mannsutvalg

– Det er supert. Vi applauderer alle tiltak som legger kjønnsperspektivet til grunn og som kan berike debatten med fakta og grundig dokumentasjon, sier Stensønes.

Trettebergstuen svarer Stø

Ane Stø i Kvinnegruppa Ottar mener at regjeringens oppnevning av Mannsutvalget er «et bevis på at menns utfordringer blir tatt på det høyeste alvor, og at vår likestillingsminister er mer opptatt av likestilling for menn enn for kvinner».

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen mener Støs påstand ikke har rot i virkeligheten.

– Det er selvfølgelig feil, og fakta beviser det. Det har vært en sterk økning i pengene til likestillingstiltak og likestillingssentrene, igangsettelse av stortingsmelding om seksuell trakassering, kraftfulle lovforslag mot deltid og kvoteringskrav i næringslivet for å nevne noen få eksempler, skriver Trettebergstuen i en e-post til Dagsavisen.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Statsråden mener Stø også tar helt feil når hun hevder at fokus på menns særskilte likestillingsutfordringer står i motsetning til likestilling for kvinner.

– Det er jo det motsatte som er tilfellet. Dersom vi får gjort noe med menns særskilte likestillingsutfordringer innenfor for eksempel familieliv, vold og trakassering og psykisk helse er det i høyeste grad noe også kvinners likestillingskamp nyter veldig godt av.

– Bare se på pappapermisjonen, en viktig rettighet for menn, som kvinnebevegelsen har kjempet frem, og som er et ekstremt viktig virkemiddel for kvinners kamp for et mer likestilt arbeidsliv, skriver Trettebergstuen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!