Innenriks

DNA-beviset i Tengs-saken lå frosset ned i 21 år

Påtalemyndigheten mener faren er liten for at DNA-beviset i Tengs-saken ble forurenset under etterforskningen. De viser til at det lå trygt nedfrosset i årevis.

Det kom fram da etterforskningsleder Lone Wickstrøm, som første vitne i rekken av flere, forklarte seg om DNA-beviset i Haugaland og Sunnhordland tingrett tirsdag.

I en hel uke, til og med neste mandag, skal en serie sakkyndige og politifaglige eksperter forklare seg om DNA-beviset, ved navn A-12-F, som knytter den tiltalte 52-åringen til drapet på Birgitte Tengs i 1995. Mannen ble siktet for drapet først etter 26 år, og etter at Kripos' gruppe for kalde saker hadde gjenopptatt saken i 2016.

Forsvarerne mener funnet av den tiltaltes Y-kromosom på Birgittes strømpebukse ikke er holdbart som bevis for å domfelle 52-åringen og forsøker på alle mulige måter å så tvil rundt funnet.

Oversmitte

De mener at det etter så mange år er en åpenbar fare for at DNA-sporet er påvist etter såkalt kontaminering, at biologisk materiale fra den tiltalte på en eller annen måte har smittet over og påvirket analysene av de tekniske bevisene i saken.

DNA-sporet stammer fra en liten utklippet bit av Birgitte Tengs' strømpebukse, som det ble funnet blod på i 1996. I 2017 ble et ekstrakt fra utklippet analysert på nytt, og først da ble 52-åringens Y-kromosom oppdaget sammen med drapsofferets eget DNA.

Da Wickstrøm vitnet i retten tirsdag, viste hun til at den aktuelle prøven var blitt undersøkt i august 1996, ett år og tre måneder etter drapet, og den ble umiddelbart fryst ned. Dermed var faren for oversmitte i forbindelse med andre undersøkelser av strømpebuksa, eller krysningspunkter der 52-åringen var i kontakt med politiet, svært liten.

– Vi snakker dermed om at en mulig kontaminering bare kan ha skjedd i tiden fra da drapet skjedde og fram til tiden for innfrysing i august året etter, sier statsadvokat Thale Thomseth til NTB.

Uberørt av andre undersøkelser

Tirsdag ankom ikke færre enn fem sakkyndige Haugesund. Dette er tidligere sjef på DNA-laboratoriet på Rettsmedisinsk institutt og flere utenlandske eksperter som er konsultert i saken.

52-åringens Y-kromosom ble påvist av Det rettsmedisinske instituttet i Innsbruck etter at han flere år tidligere, som én av 530 personer, hadde avgitt en DNA-referanseprøve i etterforskningen.

– Vet dere hvor mange undersøkelser denne strømpebuksa var gjennom i denne saken? spurte forsvarer Stian Kristensen.

– Det hadde ikke vært mange undersøkelser av strømpebuksa da prøve A-12-F ble klippet ut. Det var én undersøkelse i 1995, og så ble denne prøven klippet ut i 1996. De fleste andre undersøkelser av strømpebuksa skjedde etter dette, og da var A-12-F nedfrosset, sa Wickstrøm.


(©NTB)