Innenriks

Saldert budsjett: Regjeringen vil gi sykehusene 2,5 milliarder ekstra

Regjeringen foreslår en ekstra pott på 2,5 milliarder kroner til sykehusene. Grunnen er en ekstraordinær kostnadsvekst i 2022.

Den ekstra bevilgningen foreslås forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet, som ble vedtatt i statsråd fredag.

– Dette vil bedre det økonomiske resultatet for helseforetakene i år, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Helseforetakene har hatt en negativ økonomisk utvikling og et betydelig svakere resultat enn ventet på grunn av den uventet store prisøkningen den siste tiden.

Over halvparten av potten går til Helse sør-øst, som får nærmere 1,35 milliarder kroner.

Helse vest får drøyt 477 millioner kroner, Helse Midt-Norge nesten 358 millioner og Helse nord 317 millioner kroner.

Helseforetakene må imidlertid belage seg på kutt til neste år.

– Den økte prisøkningen er ikke kompensert for i 2023-budsjettet og vil påvirke sykehusøkonomien til neste år, heter det i pressemeldingen fra regjeringen.

Ekstra til Forskningsrådet

Også Forskningsrådet får milliardbeløp i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet. Det økonomiske rotet i Forskningsrådet må ryddes opp i én gang for alle, mener regjeringen, og gir 1,64 milliarder kroner i engangsstøtte.

– Med dette setter regjeringen punktum etter rotet fra forrige regjering og sikrer norske forskningsmiljøer langsiktighet og forutsigbarhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

I revidert nasjonalbudsjett ble Stortinget varslet om store uregelmessigheter og budsjettutfordringer i Forskningsrådet.

Flere, deriblant Riksrevisjonen, har pekt på at Forskningsrådet har brutt bevilgningsreglementet og ikke hatt tilstrekkelig økonomistyring. Forskningsrådet har gått kraftig i minus og har over tid brukt om lag 3,5 milliarder kroner mer enn det har vært dekning for.

Forskningsrådet selv justert ned aktivitetsnivået tilsvarende knapt 2 milliarder kroner. Engangstilskuddet fra regjeringen dekker opp resten.

– Vi sikrer med dette en rask og varig løsning for norsk forskning etter en periode med mye usikkerhet. Uten disse pengene hadde Forskningsrådet vært nødt til å redusere utlysningene til nye forskningsprosjekter med om lag 60 prosent neste år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Full momskompensasjon

Før jul får også de frivillige organisasjonene i Norge en presang under treet av regjeringen – midlene fra momskompensasjonsordningen blir utbetalt.

– Med dette sikrer vi at det blir full momskompensasjon også i år. Midlene blir utbetalt før jul og vil bidra til at flere organisasjoner kan legge til rette for de som har det særlig vanskelig nå, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i en pressemelding.

I fjor var første gang siden ordningen ble etablert, at organisasjonene fikk utbetalt hele det godkjente søknadsbeløpet. Midlene er frie og må ikke rapporteres.

Dermed kan organisasjonene bruke tid på aktivitet fremfor byråkrati og administrasjon, sier Trettebergstuen. Flertallet av de 22.000 organisasjonene som mottar midler fra ordningen, er små lokale lag og foreninger.

Regjeringen har foreslått å tilføre 148 millioner kroner til ordningen for å sikre full momskompensasjon i år. Frivillige organisasjoner har søkt om kompensasjon på til sammen 2,077 millioner kroner i 2022.

Saken fortsetter under videoen

Kommunemilliarder

Fra før er det klart at Havbruksfondet, som deler ut penger til oppdrettskommuner, skal styrkes med 800 millioner kroner ekstra i år. Det skjer i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2022. Det skriver Dagens Næringsliv.

Regjeringen utsatte auksjonene for oppdrettskonsesjoner i september i påvente av det omstridte forslaget om grunnrenteskatt. Dermed er utbetalingen fra Havbruksfondet også utsatt. Fondet deler ut penger til kommuner og fylker med havbruksvirksomhet som staten har dratt inn på salg av konsesjoner og næringens produksjonsavgift.

– Kystkommunene skal sitte igjen med mer penger. Derfor legger vi nå inn 800 millioner kroner ekstra og øker kommunenes andel av auksjonsinntektene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Kommune-Norge får også koronamilliarder i det nysalderte budsjettet. Regjeringen vil gi kommunene og fylkene 7,3 milliardar kroner mer i koronakompensasjon enn det som tidligere er bevilget.

Ifølge NRK får Oslo kommune dekket 1 milliard kroner mer, mens de hadde håpet på 200 millioner.

Totalt får kommunene 6,9 milliarder kroner, mens fylkene får 400 millioner. For kommunene blir 4,9 milliardar fordelt med en lik sum per innbygger, mens 2 milliardar blir fordelt som skjønnsmidler.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: