Innenriks

LO-forbund spørrende til grunnrenteskatt-utspill

Det vekker undring i LO-forbund at Fellesforbundet varsler ja til grunnrenteskatten, gitt at regjeringen kommer dem i møte på en del justeringer.

Klassekampen har snakket med flere LO-kilder og skriver at det går mot et klart ja til grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen. Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier til avisen at forbundet har snudd, men at de vil stille krav om noen endringer.

Forbundsleder Anne Berit Aker Hansen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) stusser.

– I Klassekampen var det masse interne kilder, jeg vet ikke hvem det var engang. Jeg kjenner meg ikke igjen i det, sier Hansen til NTB, men ønsker ikke å kommentere ytterligere.

Ulikt syn på om prisråd er løsningen

En viktig floke å løse er å komme fram til hvordan man skal prissette fisken. Oppdrettsnæringen har påpekt at en normpris, som var regjeringens første forslag, tar utgangspunkt i en børspris som er høyere enn det fisken faktisk selges for.

Regjeringen er på sin side bekymret for at konsern vil forsøke å unndra seg skatt ved internprising. De som driver med både oppdrett og foredling, kan flytte kostnader ved å sette prisen lavere når fisken selges videre internt. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum foreslo derfor fredag at det kan bli satt ned et uavhengig utvalg. Et råd som skal komme fram til prisen. Det skal sørge for at næringen skattlegges ut fra reell pris.

Eggum har tro på at dette vil løse problemet.

– Ja, det betyr at man kan avtale hva prisen skal være. Du har fisk av veldig god kvalitet, og annen som er mindre god. Hvis du tar utgangspunkt i en børspris, vil du få samme pris på alt sammen, sier Eggum.

Hansen i NNN er mindre optimistisk.

– Vi tror ikke det løser dette. Det var et skritt i riktig retning, men det løser fortsatt ikke problemet med bearbeiding av laks i Norge, sier hun.

Regjeringen mangler forståelse for både de biologiske prosessene og kompleksiteten i verdikjeden, fortsetter Hansen, med henvisning til at konsern selger fisk internt til lavere pris.

– Grunnen til at bedriftene gjør dette, er for å ta ned risikoen slik at de kan ha arbeid hele året og fordi de forhandler med dagligvarebransjen, som krever en fastpris. De vil ikke ha en fisk i ny og ne. De vil ha de samme hver dag, hele året, til den samme prisen, sier hun.

Ansatte og tillitsvalgte brølte til Stortinget

Det haster med å få et svar på den uavklarte situasjonen rundt prissetting, understreket hun i sin appell til ansatte og tillitsvalgte i oppdrettsnæringen som demonstrerte utenfor Stortinget torsdag.

– Dette må det ryddes opp i nå! Slik at fastprismarkedet kommer i gang igjen. Det kan ikke vente til en stortingsbehandling langt utpå våren, sa Hansen.

Markeringen har fått navnet Kystbrølet. Demonstrantene brølte for å vise sin motstand mot forslaget til grunnrenteskatt som nå ligger på bordet.

Hovedbudskapet var at forslaget til grunnrenteskatt på oppdrett setter arbeidsplasser i fare. Demonstrantene er frustrert over hvordan prosessen har forløpt, hvordan modellen er innrettet og hvordan fordelingen er planlagt.

Vil kreve flere endringer

Det er avgjørende å sørge for at arbeidsplasser innen videreforedling må bli i Norge, mener Eggum.

– Skatten må ikke bare være rettferdig på papiret. Det må fungere i virkeligheten, sa Eggum da han talte til demonstrantene. Han listet opp innspill som vil være sentrale i høringsuttalelsen som LO nå jobber med:

* Skattefradraget må klargjøres så det fremmer investeringer.

* Bunnfradraget må fungere så små og mellomstore selskaper ikke rammes for hardt.

* Avskrivninger på skatten må skje når investeringene skjer.

* Verdien som settes på fisken, må være reell.

* Vertskommunene må sitte igjen med mer av skatteinntektene.

Regjeringen har foreslått en grunnrenteskatt for havbruksnæringen med en effektiv sats på 40 prosent, og dette gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Et bunnfradrag på 4.000-5.000 tonn skal sikre at kun de største aktørene betaler grunnrenteskatt.

Skatten er beregnet å gi mellom 3,6 og 3,8 milliarder kroner årlig i inntekter. Inntektene skal fordeles likt mellom stat og kommuner.