Innenriks

KrF i sitt alternative statsbudsjett: – Regjeringen styrer mot krise i helsevesenet

Kristelig Folkeparti mener helsevesenet i Norge er under sterkt press og foreslår i sitt alternative statsbudsjett å styrke sykehusene med 1 milliard kroner.

– KrF mener regjeringen styrer mot krise og har prioritert betydelige midler for å demme opp for den krevende situasjonen våre helsearbeidere står i nå, sier partileder og helsepolitisk talsperson Olaug Bollestad.

KrF vil også blant annet prioritere mer penger til døgnbehandling av psykisk syke barn og unge, og en helårlig økning i basistilskuddet til fastlegene.

– Fastlegene er navet i den norske helsetjenesten. Det er stor mangel på fastleger, og de som er i jobb, er tidvis under et høyt arbeidspress, sier Bollestad.

Partiet mener også at regjeringen må ta inn over seg hvordan de høye levekostnadene nå går ut over nordmenn flest, og de foreslår en sosial pakke på 17 milliarder kroner med flere målrettede tiltak.

Saken fortsetter under videoen

– Mange vet ikke hvordan de skal få betalt for både dyrere mat, dyr strøm og økende rentekostnader. Situasjonen for mange er kritisk. Strømprisen har økt mest, og KrF foreslår å forsterke strømstøtteordningen slik at priser over 50 øre per kWt kompenseres 100 prosent for husholdningene, sier Kjell Ingolf Ropstad, finanspolitisk talsperson i KrF.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen