Innenriks

Høyre foreslår flere skattekutt – kan gi familier 8000 kroner ekstra

Økt barnetrygd og økt personfradrag skal gi barnefamilier mer å rutte med i Høyres alternative budsjett.

– Prisveksten og økt rente er den største utfordringen folk møter i dag, sa Høyre-leder Erna Solberg da hun talte på partiets sentralstyremøte søndag.

Tirsdag legger Høyre fram sitt alternative statsbudsjett, og den økonomiske situasjonen var et gjennomgående tema i Solbergs tale.

– Kostnadsøkningene er en betydelig belastning for mange familier. Det er tøffe tider allerede i dag. Og mange vil sannsynligvis fortsette å ha det tøft i tiden som kommer, sa hun.

Hun pekte på at mange som før levde på marginene, kan oppleve at det ikke går lenger.

Vil øke barnetrygden

– Høyre foreslår i sitt alternative statsbudsjett å gi skattelettelser til nordmenn med lave og moderate inntekter, sa Solberg og trakk fram tre punkter som skal bidra til at særlig barnefamilier vil få mer å rutte med:

* Høyre vil øke personfradraget for alle med 5.000 kroner.

* Høyre vil øke minstefradraget med 10 prosentpoeng for arbeid og trygd.

* Høyre vil øke barnetrygden med 3.000 kroner i året for barn fra 0 til 18 år.

– Høyres forslag betyr at en familie med to barn, hvor begge foreldrene tjener 500.000 kroner, vil sitte igjen med 8.000 kroner mer i året med Høyres opplegg, enn hva de gjør med regjeringens budsjett, sa Solberg.

– Dårlige prioriteringer

Hun kom også med kritikk til regjeringen og pekte på at de gir inntrykk av at det har kommet mange ekstraordinære utgifter.

– Det er i og for seg riktig. Men regjeringen har også ekstraordinære inntekter for å håndtere disse utgiftene. Og det er ikke alt som skyldes krig eller store ukjente utgifter, sa hun.

Mye av dette handler om politiske valg gjort av Støre-regjeringen, sa hun.

– De må finansiere et stort jordbruksoppgjør. De må finansiere oppløsning av nye fylker. Og de vil ikke bruke ABE-reformen som et virkemiddel for å effektivisere offentlig sektor.

– Dette er ikke «uventede kostnader». Dette er dårlige prioriteringer. Dette er bevisste politiske valg som regjeringen har gjort fremfor å gjøre hverdagen lettere for barnefamilier, sa Solberg.

Mer fra Dagsavisen