Innenriks

Regjeringen vurderer uavhengig organ for å fastsette laksepris

Regjeringen vurderer å opprette et uavhengig råd som skal fastsette prisen på laks som skal ligge til grunn for grunnrenteskatten.

Oppdrettsnæringen har protestert mot den såkalte normprisen, som skal ligge til grunn for skattleggingen. Denne er knyttet til en spotpris på børs, men er ikke nødvendigvis den samme prisen som selskapene betaler for fisken. Dermed mener selskapene at de risikerer å betale mer skatt enn de egentlig skal.

Nå kommer finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) med et forslag for å finne en løsning for prissettingen.

– Regjeringen vurderer å opprette et uavhengig organ for å fastsette normpriser som grunnlag for skatten, opplyser Finansdepartementet i en pressemelding.

– Reell pris

Hensikten med å bruke normpris, i stedet for prisen selskapene faktisk selger den for, er at regjeringen frykter skattetilpasning. Det er fordi mange lakseselskaper selger laksen til andre selskaper innenfor samme konsern som foredler den videre.

– Det har hele tiden vært klart at prisen må være reell og gjenspeile en uavhengig markedspris. For at grunnrenteskatten skal virke etter hensikten, må den gjelde overskuddet i bransjen, sier Vedum.

Han presiserer at en normpris må ta hensyn til kvalitetsforskjell og størrelsen på fisken.

– Det har aldri vært regjeringens intensjon at all laks skal verdsettes til én pris, slik enkelte aktører har forsøkt å fremstille det i debatten den siste tiden, Vedum.

Han avviser blankt at det er aktuelt å utsette grunnrenteskatten, slik næringen har bedt om.

Vedum og fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) møtte fredag formiddag bransjeorganisasjonene Sjømat Norge og Sjømatbedriftene. De fem største oppdrettsselskapene var også invitert til møtet, men takket nei.

Vil ha islandsk modell

Sjømat Norge vil heller at regjeringen ser til Islands avgiftssystem for laks enn å innføre grunnrenteskatt.

Regjeringen la fram sitt forslag til grunnrenteskatt i oktober og har møtt massiv kritikk fra næringen. De har særlig kritisert måten skatten skal beregnes på. Men på spørsmål om hva som skal til for at en grunnrenteskatt skal være akseptabel for dem, innrømmer administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge at de ønsker hele grunnrenteskatten til livs.

– Dette er en komplisert næring. Særlig en overskuddsbasert grunnrenteskattmodell har problemer, nær sagt hvordan du innretter den. Det finnes andre modeller som for eksempel produksjonsavgifter, sa han på vei inn til møtet i Finansdepartementet fredag.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen