Innenriks

Riksrevisjonen mener vurderinger i barnevernet blir for dårlig dokumentert

I 2017 ble det satt i gang et arbeid for å bedre kompetansen i barnevernet. Riksrevisjonen mener det er usikkert om tiltakene har ført til større forbedringer.

Det var Barne- og familiedepartementet som satte i gang dette arbeidet.

Nå får departementet kritikk for at tiltakene ikke har ført til større forbedringer.

– Departementet har ikke hatt nok oppmerksomhet på hvordan kunnskapen skal tas i bruk ute i barnevernstjenestene. Det er kritikkverdig, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Målet med det såkalte kompetanseløftet, som ble vedtatt i 2017 og igangsatt i 2018, var at barnevernet skulle få mer kunnskap om utredningsarbeid og hjelpetiltak for barn og familier.

Mangler dokumentasjon

Riksrevisjonen skriver at det fortsatt er mangler i dokumentasjonen av barnevernsfaglige vurderinger og barn og foreldres medvirkning.

Schjøtt Pedersen understreker at dokumentasjon er viktig i barnevernssaker.

– Barnets behov kan bli endret over tid, saken kan bli mer alvorlig. Da er dokumentasjon av vurderinger barnevernet har gjort i en tidlig fase, viktig, sier han i pressemeldingen.

Han understreker at det godt kan hende barnevernet kommer fram til gode vurderinger, selv om dokumentasjonen mangler.

– Det at man ikke har dokumentert, betyr ikke at man har kommet til feil konklusjoner. Men det kan føre til at man ikke får med alle de relevante forholdene i den avsluttende vurderingen, sier han til NTB.

Truer rettssikkerheten

Etter riksrevisorens vurdering truer også mangelen på dokumentasjon i barnevernet barnas og foreldrenes rettssikkerhet.

– Dokumentasjon er viktig for at man skal kunne begrunne vedtakene, for eksempel i forbindelse med en klagesak. Uten dokumentasjon blir det vanskelig for foreldre å ivareta sine rettigheter, konstaterer Schjøtt Pedersen.

Dessuten mener han det er en viktig rettighet å vite hva slags vurderinger som har blitt gjort i en sak som angår en selv.

– Når barna blir voksne, bør de kunne gå tilbake og se hva slags vurderinger som ble gjort. Det er også viktig hvis det blir en erstatningssak, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: