Innenriks

NHO: Økende pessimisme om fremtiden blant bedriftene

Norske bedrifter ser på fremtidsutsiktene med en stadig økende grad av pessimisme, ifølge NHOs medlemsundersøkelse.

46 prosent av bedriftene venter en forverring av markedssituasjonen de neste seks månedene, til sammenligning med 43 prosent i forrige måneds undersøkelse.

3.256 av NHOs medlemsbedrifter har deltatt i undersøkelsen, som ble gjennomført mellom 2. og 9. november.

Kun 11 prosent av bedriftene svarer at de venter en bedring i markedssituasjonen det neste halvåret.

I tillegg har nå alle bransjene en overvekt av pessimister. Overvekten er størst i mediebedriftene (MBL), bygg og anlegg (BNL), bilbransjen (NBF) og næringsmiddelprodusentene (NHO Mat og Drikke).

Ikke bare et blaff

Det er nå også en overvekt av pessimistiske bedrifter i alle fylkene. Overvekten av pessimistiske bedrifter er størst i Innlandet, mens den er lavest blant bedrifter i Rogaland.

Bedriftenes vurdering av situasjonen per i dag er marginalt bedre enn i forrige måned. 27 prosent svarer at situasjonen er god, mens 18 prosent mener den er dårlig. Dette er omtrent på samme nivå som i oktober.

– Vi vurderte oktobertallene som overraskende svake da de kom. Når november kommer ut om lag på samme nivå, understøtter det at stemningsforverringen i oktober ikke skyldtes tilfeldigheter, eller var et blaff, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Saken fortsetter under videoen

– Lav interesse for fastpris på strøm

Bedriftene har også blitt spurt om – og på hvilke vilkår – de kan være interessert i å tegne fastpris på strøm.

To av fem bedrifter (38 prosent) svarer at de kan være interessert i dette. Av disse oppgir fire av fem at de ønsker kort bindingstid, altså tre år eller kortere.

20 prosent oppgir at de ønsker en pris under 25 øre per kWh. Nær 40 prosent oppgir en ønsket pris på 26–50 øre, 20 prosent oppgir 51–75 øre, mens 17 prosent ønsker en pris mellom 76–100 øre per kWh. Kun 5 prosent ønsker en pris over én krone.

– Om prisene i markedet holder seg her også over nyttår, kan våre svar tyde på at interessen for fastpris vil være svært, svært liten. Så kan det imidlertid tenkes at noen, når det kommer til stykket, også vil vektlegge likviditetseffekten av å låse inn strømprisen på nivåer under gjeldende spotpris. Men dette gjenstår altså å se, sier Dørum.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: