Innenriks

Jussprofessorer mener hemmelig rapport kunne hindret Nav-skandalen

Dersom Solberg-regjeringen hadde offentliggjort en internrapport fra 2014, kunne trygdeskandalen som sprakk i 2019, vært unngått. Det mener to jussprofessorer.

Denne uken skrev VG at allerede fem år før Nav-skandalen sprakk, slo en intern utredning i regjeringen fast at Norges praksis med å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet var i strid med EØS-avtalen.

– Rapporten setter hele trygdeskandalen i et nytt lys, sier Christoffer C. Eriksen og Ingunn Ikdahl til Aftenposten. Begge er professorer i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Det er ikke tidligere offentlig kjent at det var foretatt så grundige analyser av det sentrale rettslige spørsmålet i saken: Om det var tillatt å kreve at trygdemottakere skulle oppholde seg i Norge, sier de videre.

Saken fortsetter under videoen

De to professorene sier at konklusjonen i rapporten er klar, og slår fast at det ikke er adgang til å kreve at mottakere av syke-, arbeidsavklarings- eller pleiepenger skal oppholde seg i Norge.

Dersom konklusjonen var kjent for påtalemyndigheten, domstolen og trygderetten, kunne flere tusen mennesker sluppet uberettiget stans i ytelser og feilaktige tilbakebetalinger, sier Eriksen og Ikdahl til Aftenposten. Og flere titalls hadde sluppet dom og soning i fengsel.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen