Innenriks

Italia ba Norge om migrant-hjelp, fikk nei

Italia har bedt blant andre Norge om å ta imot migranter og flyktninger som for tida er om bord på norskregistrerte skip i Middelhavet. Norge har sagt nei, skriver italienske medier.

Flere redningsskip driftet av ikke-statlige organisasjoner har i flere år drevet redningsarbeid i Middelhavet. Blant dem er det norskeide redningsskipet Ocean Viking, som jobber for organisasjonen SOS Méditerranée.

I mer enn ti dager har flyktninger og migranter som har blitt reddet på havet, ventet om bord på redningsskip som ennå ikke har fått tillatelse til å legge til kai. Det er meldt uvær i området, og redningsorganisasjoner har bedt myndigheter sikre en trygg havn for migrantene.

Italienske myndigheter har anmodet både Norge og Tyskland om å ta ansvar for menneskene, skriver La Repubblica. Begge land har sagt nei, ifølge avisa.

– Hovedansvaret for å koordinere arbeidet med å sikre en trygg havn ligger hos landet som er ansvarlig for søk- og redningsområdet hvor de nødlidende har blitt reddet. Norge har ikke et ansvar etter menneskerettskonvensjonene eller havretten for personer som tas om bord i private norskflaggede skip i Middelhavet.», lyder svaret Italia fikk fra Norge.

Reddet flere

Norge, i likhet med Tyskland, anerkjenner i sitt svar innsatsen Italia gjør i forbindelse med ankomster av flyktninger og migranter som prøver å ta seg til Europa over Middelhavet.

Utenriksdepartementet bekrefter overfor Dagsavisen at den norske ambassaden i Roma torsdag besvarte Italias henvendelse om to norskflaggede skip i Middelhavet.

«Svært mange mennesker forsøker å ta seg over Middelhavet, og vi anerkjenner jobben Italia gjør for å håndtere denne situasjonen», skriver departementet. De gjengir svaret som også italienske medier har gått ut med.

I Italia har spørsmålet om å la redningsskip anløpe italienske havner lenge vært politisk betent, der ytre høyre-partier har holdt igjen eller stengt havnene for disse skipene. Hjelpeorganisasjoner har gått ut med krass kritikk, og debatten har gått om hva som kan ses på som en trygg havn.

SOS Méditerranée har bedt myndighetene i Frankrike, Hellas og Spania om å få legge til kai og la menneskene om bord få gå i land. Det skjedde etter at Italia og Malta ikke har besvart anmodningen. Ocean Viking har reddet 234 personer i Middelhavet.

I tillegg til Ocean Viking venter redningsskipene Humanity 1 og Geo Barents på å få tillatelse til å legge til kai. De tre befinner seg i skrivende stund i nærheten av italiensk farvann, der de prøver å holde seg i le for uværet som venter. Det er til sammen snakk om rundt 1.000 mennesker om bord på de tre skipene.

Frankrike med beskjed til Italia

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin sier han ikke er i tvil om at Italia vil «respektere folkeretten» og la Ocean Viking anløpe en av sine havner, ifølge La Repubblica.

– Folkeretten er veldig klar, når et skip ber om å få anløpe med skipbrudne om bord, må den tryggeste og nærmeste havnen ta dem imot. I dette tilfellet: Italia, sa han.

Darmanin sa videre at Frankrike, sammen med Tyskland har gitt Italia beskjed om at hvis Ocean Viking får legge til kai i landet, vil de ta imot en del av migrantene. Han trakk fram kvinner og barn.

Hvert år prøver tusenvis av mennesker å ta seg sjøveien til Europa, mange av dem over den såkalte sentrale middelhavsruta, ofte med Libya som avreiseland. Det er også flere andre ruter, og tidligere denne uka omkom minst 22 mennesker da en seilbåt med migranter sank utenfor kysten av en gresk øy.

Så langt i år har nesten 150.000 flyktninger og migranter ankommet Europa, ifølge tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Over 2.000 har mistet livet eller er savnet i forsøket.

Streng innvandringspolitikk

Italias nye regjering, med statsminister Giorgia Meloni og hennes ytre høyre-parti Italias brødre, har varslet endret innvandringspolitikk.

– Vi har snakket om flyktningstrømmen. Hvordan Italia har endret holdning. Regjeringen ønsker å stenge de ytre grensene. Det er et svært viktig tema, men også vanskelig. Jeg opplevde at folk var åpne for å høre på dette, oppsummerte Meloni etter flere timer med møter i Brussel torsdag, ifølge TV 2.

Samme dag var visestatsminister og regjeringspartner Matteo Salvini, fra ytre høyre-paritet Ligaen, ute på Twitter der han kommenterte en artikkel i La Repubblica om hvor han mener migrantene om bord på Ocean Viking bør dra.

– Hvor bør en norsk båt gå? Enkelt, til Norge …

Salvini var visestatsminister og innenriksminister også i 2018-2019, men da i en annen regjeringskoalisjon. Salvini slo seg opp med løfter om en streng linje overfor både migranter og redningsskip. Han fikk blant annet fått gjennomslag for rekordhøye bøter for skip hvis de trosset forbud mot å anløpe italienske havner etter å ha reddet migranter i havsnød.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: