Innenriks

Slik skal togparken styrkes

Regjeringens planer om å bestille 25 nye tog, i forslaget til statsbudsjett for 2023, må følges opp med nye, store, årvisse togbestillinger, mener Norske tog AS.

– 25 tog vil dekke tilbudsforbedringene som er planlagt i årene 2025, 2026 og 2027, men for forbedringer etter det, må det til nye bestillinger de kommende årene, sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog AS.

Over 40 år gamle tog

Nylig skrev Dagsavisen at feil på togene førte til nær 1.000 innstilte avganger og over 811 timer med forsinkelser i årets ni første måneder, ifølge Bane Nor.

Norske tog AS disponerer blant annet 283 motorvognsett som de leier ut til togselskapene.

– Togmateriellet har en gjennomsnittsalder på 19 år, men på norske skinner ruller det også togsett som er over 40 år gamle og som har nådd sin tekniske levealder, fortalte Øystein Risan da til Dagsavisen.

Arbeidet med å fornye togparken har pågått i årevis, blant annet ved innkjøp av et stort antall Flirttog.

I forslaget til statsbudsjett for 2023, viderefører regjeringen denne strategien ved bestilling av 25 nye lokal- og regionaltog til bruk på Østlandet.

Togene vil ha en sannsynlig kostnad på i alt 3,2 milliarder kroner. Planen er at de skal inn i trafikk i perioden 2026-2027, skriver regjeringen.

– Er det en realistisk tidsplan?

– Det er realistisk at de første togene kan tas i bruk fra medio 2026, svarer Risan.

Også 17 nye fjerntog

– Det er ikke nødvendig med en anbudsrunde siden vi allerede har inngått en avtale (med Alstom) på opptil 200 lokaltog hvor vi kan utløse opsjoner hvert år, fortsetter Risan.

– Norske togs strategi er å standardisere togparken hvor vi går fra mange typer tog i dag, til tre hovedtyper tog i framtida – nye lokaltog som nå kjøpes inn, de 150 Flirttogene som allerede er anskaffet, og i 2023 inngår vi en kontrakt om levering av fjerntog, forteller han.

Kjøp av nye fjerntog ble foreslått i statsbudsjettet for 2022. I desember i fjor ble det kjent at de fire leverandørene Stadler, Alstom, CAF og Talgo hadde kvalifisert seg for å delta i konkurransen om kontrakten.

Kostnadsrammen er på inntil 8 milliarder kroner for de 17 nye fjerntogene som i første omgang skal kjøpes inn. Produksjonen av dem kan tidligst starte i 2024, og de vil kunne tas i bruk fra 2026, mener Norske tog.

– Med to store togkontrakter for lokaltog og fjerntog, kan vi få kortere leveringstid for nye tog, enklere vedlikehold og en bedre drift av jernbanen, påpeker Risan.

– Fra vedtak i statsbudsjettet til de første togene i en bestilling kan leveres, tar det cirka to år.

– Minimum 25 i året

– Mange land vil jo kjøpe nye tog nå. Er det noen fare for at det kan forsinke leveransene til Norge?

– Etterspørselen er høy i Europa, og derfor er det viktig at Norske tog har inngått avtale for leveranse av lokaltog med muligheter for å utløse opsjoner framover, svarer Risan.

For å beholde plassen i produksjonslinja hos Alstom, må likevel bestillingene skje innen gitte tidsfrister.

– Hvis vi tar et «pauseår» hvor det ikke bestilles nye lokaltog, kan det bli en problemstilling at Norge nedprioriteres, påpeker Risan.

– Men så lenge vi hele tiden bestiller, holder Alstom vår produksjonslinje i gang. Norske togs anbefaling er at vi minimum bestiller om lag 25 lokaltog i året de neste årene.

– Stort løft på Østfoldbanen

I forslaget til statsbudsjett for 2023, poengterer regjeringen av neste års planer om togkjøp, kommer i tillegg til 30 lokaltog som allerede er bestilt og kjøpt, og som skal tas i bruk i hovedstadsområdet i perioden 2025-2026.

Disse 30 togene skal erstatte gamle tog som tas ut av trafikk, opplyser Risan.

– Er produksjonen av disse togene i rute?

– Togsettene blir levert fra Salzgitter i Tyskland. Prosjektet er i rute, men det kan være at leveransene vil bli noe påvirket av pandemien og den pågående situasjonen i Ukraina som har påvirket leverandørmarkedet i Europa, svarer Risan.

Avtalen med Alstom om disse 30 lokaltogene av typen Coradia Nordic, med en samlet pris på om lag 3,8 milliarder kroner, ble inngått i januar.

– De vil gi et stort løft for dem som reiser på Østfoldbanen, sier Risan.

– Togene har bedre komfort, bedre kapasitet og bedre nettdekning. De er universelt utformet og har lavgulv som gjør det enkelt å komme inn med for eksempel barnevogn.

– Hvert togsett vil bestå av seks vogner med en total kapasitet på 778 passasjerer – en økning på nærmere 40 prosent sammenlignet med togene som nå erstattes.

Starter i desember

Produksjonen av det første av disse 30 togsettene er planlagt å starte i desember i år, for levering i 2025, opplyser Carl Åge Bjørgan, administrerende direktør i Alstom Transport Norway AS.

– Rammeavtalen med Norske tog er for hele togserien med en plan for jevnlige avrop (bestilling i tråd med inngått avtale, journ. anmrk.). Den sikrer at Alstom kan prioritere dette prosjektet høyt, sier Bjørgan.

– EU har satt seg som mål å redusere utslipp av drivhusgasser med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivået. Jernbane er den transportformen som har lavest utslipp, og mange operatører i Europa er i ferd med å fornye sine flåter slik at de kan tilby nullutslippsløsninger i framtiden. Vi ser derfor at det er generelt høy etterspørsel etter nye tog i Europa nå, kan Bjørgan også fortelle.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: