Innenriks

PST om etterretningstrusselen mot Norge

PST: – Vi ser at Russland tar større risiko.

– Forhøyet etterretningstrussel, sier assisterende PST-sjef Hedvig Moe under en pressebrief onsdag.

Det er krigen i Ukraina som er bakteppet for en etterretningstrussel fra Russland. Moe peker også på at faren for sabotasje har økt, men ikke noe PST i dag vurderer som særlig sansynlig.

– Men dette kan endre seg, påpeker Moe.

På grunn av sanksjonene som gjør det vanskeligere å operere i Norge, venter PST at russisk etterretning nå endrer metoder og det kan bety mer offensiv bruk av digitale virkemidler, særlig nettverksoperasjoner, og mer bruk av menneskelige kilder.

– Vi ser at Russland tar større risiko. Krigen i Ukraina og sanksjoner har gjort det vanskeligere å hente inn informasjon enn før, sier Moe.

Den assisterende PST-sjefen peker på at sanksjonene blant annet gjør det vanskeligere for russiske etterretningsoffiserer å operere på konferanser og andre fora der de har vært til stede tidligere.

PST: – Hver enkelt innbygger har et ansvar

PST peker på at alle personer som har informasjon eller innflytelse som kan være av verdi for Russland, må regne med å bli utsatt for etterretningsaktivitet.

– Det er et punkt å være obs på. Ansatte i kritisk infrastruktur må være årvåkne og melde fra om de får spørsmål om arbeidet sitt og sensitiv informasjon fra uvedkommende. Det gjelder ikke bare dem som sitter sentralt her innenfor ring 3, men i hele landet, sier assisterende PST-sjef Hedvig Moe.

Hun peker på sektorer som olje og gass, kraft og telekom som kan være av særlig interesse for Russland. PST peker på at Russland tar større risiko i sin etterretningsaktivitet i Norge nå.

– Vi er ikke i krig, og det gjør at informasjon om kritisk infrastruktur og sårbarheter blir ekstra interessant, sier Moe.

PST-toppen sier hver enkelt innbygger har et ansvar.

Droner

PST advarte i mars om en økt etterretningstrussel fra Russland på grunn av krigen i Ukraina.

Samtidig bekrefter Moe at det er en rekke observasjoner av droner de siste dagene og ukene. Etterforskningen av disse legges inn under PST.

– Russiske statsborgere har rett og slett ikke lov til å fly droner her, sier Moe og oppfordrer samtidig folk om å være observante og melde inn hendelser.

Også før Russlands invasjon av Ukraina vurderte PST at trusselbildet i Norge er preget av at russisk etterretningstjeneste er aktiv på norsk jord, men krigen i Ukraina har endret situasjonen, sa seksjonsleder Hanne Blomberg i PST til NTB 18. mars.

Den siste tiden har det blitt observert en rekke droner rundt om i Norge, og til sammen seks russiske statsborgere er varetektsfengslet i Norge etter å ha blitt tatt med droner eller fotoutstyr.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen