Innenriks

Rapport: Hver tredje Nav-ansatt har opplevd trusler eller vold det siste året

En omfattende undersøkelse av sikkerheten for Nav-ansatte viser at en av tre har opplevd trakassering, trusler eller vold det siste året, skriver Bergensavisen.

Brorparten av hendelsene det fortelles om gjelder trakassering og trusler – både ansikt til ansikt, digitalt og på telefon – mens under 1 prosent av de ansatte har opplevd fysisk vold, skriver Bergensavisen, som har fått tilgang til den foreløpige rapporten.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte sier etaten er opptatt av å ivareta ansatte som er utsatt for ubehagelige opplevelser på jobb i velferdsetatens førstelinje.

– Det er en belastning å bli utsatt for trusler, trakassering og lignende hendelser, sier Holte.

– Bekymringsfullt

I en tredel av hendelsene sier ansatte at det ikke ble reagert overfor den aktuelle brukeren. I fire av ti tilfeller opplyses det at de ikke ble satt inn tiltak for å ivareta ansatte.

– Det er bekymringsfullt at så mange ansatte ikke føler seg beskyttet av lederne som har ansvaret for dem, sier hovedverneombud May Britt Kindem i Bergen kommune.

Holte sier resultatene fra undersøkelsen, der 3700 ansatte og leder har deltatt, skal brukes til forebyggende arbeid i hele Nav. Prosjektet ble satt i gang etter at en 57 år gammel Nav-ansatt kvinne ble drept på jobb på et Nav-kontor i Bergen i fjor høst.

Saken fortsetter under videoen

– Tiltakene er klare

For tre år siden bestilte Fellesorganisasjonen (FO) en rapport som viste lignende tall. FO-leder Mimmi Kvisvik mener det er alarmerende at tallene er nesten like nå, og mener det trengs raske tiltak for å bedre situasjonen.

– Selv om det er færre som opplever fysisk vold på arbeidsplassen, går arbeidet med å trygge de Nav-ansatte altfor langsomt, sier Kvisvik i en pressemelding.

Nå mener hun at det systematiske arbeidet mot vold og trusler mot sosialarbeidere må startes opp igjen, etter at det ble stanset av Arbeidstilsynet under koronapandemien.

– Vi trenger først og fremst tre strakstiltak. Arbeidstilsynet må gjenoppta forebyggingsarbeidet, forskriftene om risikofylt arbeid må følges av alle og tilgjengeligheten i Nav må evalueres, for å hindre at frustrasjonen vokser ute på kontorene, sier Kvisvik.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: